Tập tin Hương Lam số 28 - Đức Phật Thành Đạo là một sự kiện trọng đại (Thục Thời)

Created on Friday, 12 October 2018 09:19

ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO LÀ MÔT SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI

                      KHAI MỞ TUỆ GIÁC SIÊU VIỆT CHO CHÚNG SANH

               ( KỶ NIỆM THÀNH ĐẠO  PL. 2563 )

                                                                                   THỤC THỜI

             Trong khu rừng rợp bóng cây Tất Bát La, bao quanh bởi dãy núi Hy Mã Lạp Sơn xứ Gìa Da, cách nay hơn 2563 năm, bên cạnh dòng sông Ni Liên Thiền xanh mát quanh năm cuốn dợn, bên dưới từng gợn cát trắng nhấp nhô. Sau mười một năm trường Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm chân lý, trải gót khắp vùng miền đất lạ và đã trải nghiệm qua các pháp môn khổ hạnh của các bậc thầy nổi tiếng, nhưng không tìm thấy con đường cứu khổ cho chúng sanh, thân Ngài mỗi ngày tiều tụy chỉ còn da bọc xương… Cuối cùng,Thái tử nhận bát sữa của nàng Tu Sà Đa dâng cúng, sau đó Ngài đến dưới cội Bồ Đề trải cỏ tham thiền nhập định, vào lúc nửa đêm ngày thứ 49, nhằm ngày mùng tám tháng chạp, lúc sao mai vừa mọc, Tuệ Giác Siêu Việt đã bừng sáng trong nội tâm Ngài. Ánh bình minh lố dạng,Thái Tử chứng quả vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni.

             Hình ảnh Đức Phật Thành Đạo là một sự kiện vô cùng trọng đại, vì từ đó, Chân lý giải thoát chúng sanh ra khỏi biển khổ trầm luân đến bờ an vui hạnh phúc, có mặt trên cuộc đời. Nếu sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa mà không có sự Thành Đạo, thì trên thế gian này không được diễm phúc có ba ngôi Tam Bảo, và chúng sanh vẫn mãi mãi trầm luân trong đau khổ.

             Sự kiện Thành Đạo của Đức Phật có ý nghĩa quan trọng không kém sự kiện Đản Sanh, vì đó là thời điểm hoàn tất mục đích, ý nghĩa và hoài bảo sự ra đời của một đức Phật. Như trong kinh đã nói: “Đức Phật Thành Đạo làm cho hiện khởi con đường an vui hạnh phúc mà trước kia chưa hiện khởi. Đem lại con đường giác ngộ mà trước đây chưa được đem lại. Tuyên thuyết con đường giải thoát mà trước kia chưa được tuyên thuyết“.

              Qua sự kiện Thành Đạo của Đức Phật, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta thấy được điều gì ? Đức Phật đã cho biết, Ngài không phải là một vị thần linh ra đời để ban phước giáng họa cho con người, Ngài là một con người như bao nhiêu con người, nhưng là một con người đã giác ngộ, là một con người với các lậu hoặc đã đoạn tận. Ví như bông sen sinh ra trong bùn, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, đứng thẳng không bị nước thấm ước, không bị nhiễm mùi hôi tanh của bùn nhơ nước đọng. Cũng vậy, Đức Phật sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, sống chinh phục cuộc đời, không bị cuộc đời ngũ trược làm ô nhiễm.

              Đức Phật sinh ra như một con người, nhưng nhờ nổ lực tự thân, nhờ ý chí tìm cầu giác ngộ, giải thoát, nên Ngài đã thành tựu quả vị Phật, trở thành một Bậc Đạo Sư của Trời, Người… Như vậy, trong vô lượng kiếp quá khứ, Ngài cũng từng là một chúng sanh, đã trải qua quá trình tu nhân nhiều thăng trầm, từng lặng hụp trôi lăn trong biển khổ luân hồi sinh tử. Nhưng nhờ Ngài quyết chí tu tập và Ngài đã tìm ra được chân lý nhiệm mầu, chứng đạt được con đường giải thoát giác ngộ. Từ đó, cho chúng ta thấy sự giác ngộ, giải thoát có thể đến với bất cứ ai có ý chí tìm cầu, có sự nổ lực tu tập tự thân, quyết chí đi theo con đường đúng đắn mà Đức Phật đã chỉ dạy.

              Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta cần phải có niềm tin tưởng đó. Chúng ta được diễm phúc, không phải bỏ nhiều công sức tự dò dẫm, tìm kiếm như Thái tử Tất Đạt Đa, mà đã may mắn được Đức Bổn Sư chỉ rõ cho con đường giải thoát, giác ngộ, chỉ cần sự nổ lực đi theo, đến một ngày nào đó khi hội đủ nhân duyên, chúng ta cũng sẽ đạt được sự giải thoát giác ngộ như Đức Từ Phụ.

              Kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo lần thứ 2563, để nhớ về sự kiện trọng đại vô cùng ý nghĩa đó, đồng thời qua đây, để Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta ôn lại về công hạnh vĩ đại của đấng Từ Phụ, hầu nhắc nhở nhau phải sống và tu tập theo gương sáng của Ngài để xứng đáng là người con Phật.

               Ngày Đức Phật Thành Đạo là ngày lễ lớn, như ngày lễ Đức Phật Đản Sanh. Bởi sự Thành Đạo của Đức Phật, là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu cho việc khai sáng ra Đạo Phật, khai mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử tư tưởng triết học của nhân loại. Đặc biệt có ý nghĩa rất lớn nhất, là thời điểm hoàn tất mục đích và hoài bảo cao thượng về sự Đản sanh của Đức Phật.

              Nhân mùa kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo, trong bầu không khí trang nghiêm, chan hòa từ bi, hỷ xả và niềm hỷ lạc của Chư thiên và loài người. Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT, hãy tự mình suy tư, tự mình chiêm nghiệm, tự mình lý giải, tự mình quay về với chính mình, để sống đúng theo chân tinh thần mầu nhiệm trong ngày Thành Đạo của Đức Phật. Chắc chắn chúng ta sẽ sống đời sống lợi lạc, có ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

               Ngưỡng mong Đức Phật từ bi hộ niệm cho tất cả chúng ta.


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.