Tập tin Hương Lam số 26 - Tập thổi ...còi (Trẩn Miễn Bàn)

Created on Monday, 23 April 2018 10:40

TẬP THỔI ….CÒI

 

Chuyện nghe thật lạ. Không phải thổi còi chỉ để chứng tỏ mình là điều hành đội ngũ  mà ở đây “thổi còi” còn để trao đổi thông tin, nhất là khi “đụng” trại.

Chuyện chẳng lẽ bắt Anh Chị trưởng “cầm” còi miết? Cấp Gia đình có Trại Hiếu Hạnh, Tuyết Sơn…Trong khi Trại huấn luyện Đội Chúng trưởng gần kề. Nghe nói đâu xa, UV HĐTN có kế hoạch thi đua giữa các Chúng- Đội trưởng,  hình thành Tổ chuyên năng trực thuộc Phân ban nhằm hỗ trợ huấn luyện chuyên môn tại chỗ cho các đơn vị có yêu cầu… Và, có lúc Huynh trưởng sẽ nói không ra hơi, sức đâu mà cầm còi? Thế sao không tạo điều kiện cho Đoàn sinh “cầm còi”?

Đây chính là dịp giúp các em đoàn sinh chứng tỏ ra sức trẻ của mình (vần đề này đã đề cập ở Tập tin số trước đây) trong giờ học tập phương pháp truyền tin (HĐTN) cũng như điều khiển Đội Chúng tự trị.

Thổi còi là một “nghệ thuật”, tiếng lảnh lót chỉ có còi ống (còi lá có âm bè trầm). Nếu cho các em Đoàn sinh ngành Đồng từ bậc Chân cứng đến Tung bay tập thổi thì  cho dùng ống (inox) và nên sắm riêng (vệ sinh cá nhân) bằng nguồn quỹ của đơn vị là tốt nhất trước khi vào Trại A nô ma- Ni Liên.

Sao HTr không “thử sức” các em qua thực hành hiệu lệnh từ sắp xếp đội ngũ đến trao đổi một bản văn Morse bằng tín hiệu còi bằng cách đi từng bước:

- Khai thác tâm lý: Người chỉ huy với chiếc còi. Có thể, Huynh trưởng cầm đoàn trao còi lệnh cho một em nào đó (có nhắm trước, thường là những đoàn sinh “cốt cán”, đối tượng Chúng Đội trưởng) theo nghi thức bàn giao cơ bản đàng hoàng (chào, trao) để tạo sự tín nhiệm tin tưởng của tập thể.

- Động lệnh, hiệu lệnh: tập họp đội ngũ Chúng- Đội. Dặn dò tác phong khi dùng còi ra hiệu lệnh. Sửa chữa tư thế, vị trí tập họp, cách cầm còi, phát tín hiệu (ví dụ: Chú ý: “T”, Thúc giục: ”4A” để các thành viên thực hiện theo còi lệnh.

- Thực hành truyền tin với một bản văn ngắn (có kết thúc với AR). Ở đây, Huynh trưởng có thể cho “người thực tập của mình” dùng tín hiệu còi đưa vào trò chơi (ví dụ: Giựt cờ, U hơi, Đi và chạy, Thi hát, Thụt thò, *Kể chuyện…)

- Trao đổi thông tin qua tín hiệu còi giữa người phát và người nhận.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm (Phân biệt âm thanh dài- ngắn “tít-te”, ngưng nghỉ, bắt đầu- kết thúc,…).

Cứ như thế vào mỗi tuần sinh hoạt, Huynh trưởng đã nhập vai trò quản lý “tầm xa”, có một “lực lượng” kế thừa tin cậy vào mỗi khi vắng mặt (họp BHT chẳng hạn), đồng thời xây dựng tích cực tinh thần Đội-Chúng tự trị tại đơn vị của mình.

                                                                                    (CTV. Trần Miễn Bàn)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.