Tập tin Hương Lam số 26 - Tổ chức và quản trị một đơn vị GĐPT (Thục Thời)

Created on Monday, 23 April 2018 10:24

 

Tổ chức và quản trị một đơn vị GĐPT

 

Thục Thời ĐỖ NHỮ

 

Tổ chức là sắp xếp đặt để người, việc có hệ thống có kế hoạch chặt chẻ để thực hiện công việc được thông suốt.

 

Quản trị là lãnh nhiệm vụ, đảm trách việc tổ chức, điều khiển trông nom về cơ cấu nhân sự, cơ sở, điều kiện vật chất, xúc tiến các hoạt động, giải quyết công việc hàng ngày của một cơ quan, xí nghiệp hay tổ chức đoàn thể.

 

GĐPT là một tổ chức giáo dục bao gồm thanh thiếu nhi (con người), các hoạt động và các điều kiện vật chất liên quan đến các hoạt động, nên công tác tổ chức và quản trị là việc làm tất nhiên, đầu tiên và quan trọng.

 

Tổ chức và quản trị một đơn vị GĐPT là nhiệm vụ chung của toàn BHT mà trước hết là Gia trưởng, LĐT và LĐP. Muốn tổ chức quản trị đơn vị GĐPT Gia trưởng, LĐT phải thấu đáo về cơ cấu tổ chức thành phần nhân sự, am hiểu thể thức hoạt động, điều hành, phân chia nhiệm vụ, sử dụng các phương tiện vật chất phục vụ cho các hoạt động. Sau đây là một số công việc thể thức chính yếu trong việc tổ chức quản trị một GĐPT mà người LĐT cần nắm vững.

 

 

 

I. CƠ CẤU THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

 

Điều 13 (chương III) mục D Nội quy GĐPT ban hành ngày 29/1/2002 nói rõ cơ cấu nhân sự một GĐPT gồm 2 thành phần chính là thành phần Huynh trưởng (gọi là Ban Huynh trưởng: BHT) và thành phần đoàn sinh được tổ chức, sắp xếp theo các quy định sau:

 

1. Thành phần Huynh trưởng:

 

Điều hành một đơn vị GĐPT là một BHT, thành phần gồm có các chức danh:

 

- 1 Gia trưởng

 

- 1 Liên đoàn trưởng và 1 hoặc 2 Liên đoàn phó nếu đơn vị có số lượng Huynh trưởng đoàn sinh đông.

 

- 1 Thư ký                  

 

- 1 Thủ quỹ

 

- Các Đoàn trưởng đoàn phó điều khiển các đoàn.

 

- Ban Huynh trưởng do tạp thể Huynh trưởng cấp Tập trở lên bình chọn, được sự đồng ý của Trụ trì, Ban Hướng dẩn Phân ban GĐPT Tỉnh công nhận bằng quyết định.

 

- Nhiệm kỳ Ban Huynh trưởng gia đình là 3 năm.

 

2. Thành phần đoàn sinh:

 

Tuỳ theo tuổi và giới tính, đoàn sinh được phân chia theo ngành và tổ chức thành đoàn theo quy định sau:

 

          * Đoàn sinh theo độ tuổi được chia thành 3 ngành:

 

- Từ 6-12 tuổi            : Gọi là ngành Đồng (Oanh)

 

- Từ 13-17 tuổi          : Gọi là ngành Thiếu

 

- Từ 18 tuổi trở lên    : Gọi là ngành Thanh

 

          * Theo giới tính thì chia thành 2: Ngành Nam và Ngành Nữ.

 

3. Tổ chức các đoàn:

 

Các đoàn được tổ chức theo ngành, giới với tên gọi và số lượng như sau:

 

- Ngành Đồng (hay ngành Oanh) gồm: Đoàn Nam Oanh vũ và đoàn Nữ Oanh vũ.

 

- Ngành Thiếu: Gồm đoàn Thiếu Nam và đoàn Thiếu Nữ.

 

- Ngành Thanh: Gồm đoàn Nam Phật tử và Nữ Phật tử.

 

* Cách cấu tạo, tên gọi đơn vị căn bản của đoàn là:

 

+ Ngành Oanh: Đoàn Nam Oanh vũ, Đoàn Nữ Oanh vũ chia ra từ 2 đến 4 ĐÀN, mỗi Đàn có từ 6 đến 8 em có ĐẦU ĐÀN và THỨ ĐÀN điều khiển.

 

+ Ngành Thiếu:

 

          - Đoàn Thiếu Nam chia từ 2-4 Đội, mỗi đội có từ 6-8 em do ĐỘI TRƯỞNG và ĐỘI PHÓ điều khiển.

 

          - Đoàn Thiếu Nữ chia ra từ 2-4 Chúng, mỗi Chúng cũng có từ 6-8 em do CHÚNG TRƯỞNG, CHÚNG PHÓ điều khiển.

 

+ Ngành Thanh:

 

          - Đoàn Nam Phật tử có từ 2-4 Đội, mỗi đội có từ 6-8 đoàn sinh do Đội trưởng và Đội phó điều khiển.

 

          - Đoàn Nữ Phật tử có từ 2-4 Chúng, mỗi Chúng có 6-8 đoàn sinh do Chúng trưởng Chúng phó điều khiển.

 

Cần lưu ý:

 

          + Như vậy số lượng đoàn sinh trong một Đoàn có từ 12-32 em.

 

          + Trường hợp một ngành có lượng đoàn sinh quá nhiều thì nên chia thêm Đoàn và có Đoàn trưởng, đoàn phó riêng.

 

          + Để cho thống nhất tên gọi Đàn, Đội, Chúng được chọn là:

 

- Về Ngành Oanh, tên của các Đàn theo màu sắc cánh chim. Oanh vũ thứ tự là: Đàn Cánh Vàng, Đàn Cánh Nâu, Đàn Cánh Đỏ, Đàn Cánh Hồng kèm theo một tiếng reo tùy đặt.

 

- Về ngành Thiếu, ngành Thanh: Tên gọi Đội, Chúng được chọn theo màu sắc hoa sen thứ tự:

 

- Đội (Chúng) Sen Vàng - Đội (Chúng) Sen Trắng-Đội (Chúng) Sen Hồng - Đội (Chúng) Sen Xanh, kèm theo một tiếng reo tùy đặt.

 

4. Nhiệm vụ của các thành viên trong BHT:

 

Điều 15 (chương III) mục C Nội quy GĐPT quy định nhiệm vụ của các thành viên trong BHT có thể tóm tắt như sau:

 

+ Gia trưởng: Thu nhận Huynh trưởng và đoàn sinh gia nhập GĐPT. Hướng dẫn Huynh trưởng sinh hoạt đúng nội quy và hiến chương của GHPGVN. Thay mặt BHT về mặt hành chánh và đối ngoại. Chịu trách nhiệm trước các cấp giáo hội, PBHD về hoạt động của GĐPT, triệu tập và chủ trì các cuộc họp

 

+ Liên Đoàn trưởng: Điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, lập kế hoạch tu học sinh hoạt của GĐPT. Thi hành chỉ thị của PBHD/GĐPT tỉnh, thành hội và báo cáo hoạt động của GĐPT lên PBHD. Tổ chức các cuộc lễ, Trại, Văn nghệ, công tác Từ thiện xã hội.

 

(Liên Đoàn phó: Trợ tá cho LĐT trong việc tổ chức điều hành hướng dẫn sinh hoạt. Điều hành sinh hoạt của ngành mình phụ trách. Thay thế LĐT khi LĐT vắng mặt)

 

+ Thư ký: Phụ trách về mặt hành chánh, quản lý hồ sơ sổ sách, phối hợp với LĐT lập các báo cáo.

 

+ Thủ quỹ: Phụ trách quản lý kế toán thu chi tài chánh, vật dụng khí mãnh của đơn vị, báo cáo tài chánh theo quy định.

 

+ Các  Đoàn trưởng, Đoàn phó: Thi hành phương án tu học sinh hoạt của BHT, tổ chức điều khiển Đoàn tu học sinh hoạt theo chương trình hàng tuần do chính mình đã vạch ra căn cứ vào chương trình tháng, năm.

 

* Nếu có điều kiện thì đơn vị có thành lập một Ban bảo trợ nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho GĐPT.

 

5. Điều kiện được công nhận thành lập GĐPT:

 

Theo điều 18 (chương IV) Nội quy thì một GĐPT được công nhận thành lập với mấy điều kiện:

 

- Tối thiểu phải có 2 Huynh trưởng đã qua Trại huấn luyện A Dục.

 

- Tối thiểu phải có 2 đoàn, mỗi đoàn có ít nhất là 2 Đội hay Chúng, Đàn. (như ở điều 13, mục D, khoản 5).

 

- Phải kê khai lịch trình sinh hoạt theo mẫu hướng dẫn của Giáo hội.

 

- Được Ban trị sự Tỉnh hội, Thành hội ban hành quyết định công nhận.

 

(Còn tiếp)

 

 


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.