tập tin Hương Lam số 26

Created on Thursday, 12 April 2018 04:25

 

HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN SINH GĐPT CẦN SUY NGHIỆM

 

ĐÔI ĐIỀU VỀ Ý NGHĨA SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT

 

 

 

                                                                                         THỤC THỜI

 

 

 

            Vào ngày trăng tròn tháng tư, cách nay trên 25 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ra đời. Đó là Thái tử Tất Đạt Đa, sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngài sinh vào cung vua Tịnh Phạn, thành Ca Tỳ La Vệ của nước Ấn Độ cổ, năm 563 trước Tây lịch.

 

             Cuộc đời Ngài từ lúc sinh ra cho tới lúc nhập diệt, là một cuộc đời hết sức tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đến nay Ngài đã đi vào quá khứ, nhưng đức tính và trí tuệ của Ngài vẫn còn mãi mãi với nhân loại và cuộc đời. Hôm nay kỷ niệm ngày Đản sinh lần thứ 2642 của Đức Phật, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta cần suy nghiệm, ôn lại đôi điều, để hiểu được ý nghĩa sâu xa sự ra đời của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, nguyện luôn tinh tấn tu học, dũng mãnh trên bước đường tự lợi, lợi tha, phát huy trí lực phục vụ lý tưởng màu lam thân yêu.

 

              Theo trong các kinh điển Phật giáo thì khi sinh ra, Ngài đi bảy bước, mỗi bước có hoa sen đỡ chân, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố :” Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.” Toàn thân Ngài kim quang sáng ngời, mặt đất rung động theo sáu cách, hoa trời tuôn rải, nhạc trời lừng vang, chư Thiên bao quanh đảnh lễ cúng dường, chúng sanh trong sáu đường hân hoan, an lạc…

 

               Những hình ảnh trên đây lúc Đức Phật Đản sanh, mang nhiều ý nghĩa vô cùng thâm sâu, mà người Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT  không thể không hiểu biết.

 

                Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra đi bảy bước, mà không đi nhiều hay ít hơn ? Con số bảy nói lên điều gì ? Vì sao mỗi bước đi có hoa sen đỡ chân ?

 

·        Về mặt thời gian, có 3 thời:  Qúa khứ, Hiện tại, Vị lai.

 

·        Về mặt không gian, có 4 phương chính: Đông, Tây, Nam, Bắc.

 

Thời gian có 3, không gian có 4. cộng lại thành 7. Con số 7 tượng trưng cho Vũ trụ gồm có thời gian và không gian. Thật ra những quan niệm về thời gian và không gian cũng chỉ là qui ước tưởng tương của con người, không phải là lẽ thật. Nhưng vì tùy thuận chúng sinh, cho nên hình ảnh Thái tử khi sanh ra đi bảy bước, tượng trưng cho Ngài đã siêu vượt được thời gian và không gian, không còn bị ràng buộc trong những qui ước, vọng tưởng tương đối của cuộc đời và con người.

 

                  * Về hoa sen đỡ chân: Hoa sen mọc từ bùn nhơ mà vươn lên rồi tỏa hương thơm ngát cho đời. Hoa sen sanh ra ở trong bùn mà không bị lấm bùn, không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Thái tử Tất Đạt Đa cũng như thế, sinh vào chốn trần lao ngũ dục để làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng không bị vướn mắc, nhiễm nhơ bỡi bùn lầy ngũ dục .

 

                   * Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố: “ Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn “. Cái “ Duy Ngã” ở đây, chính là cái “ Chơn ngã”. Đó là Chơn tâm, là Phật tánh , là Bổn tâm thanh tịnh, là Tâm viên giác, là Phật tri kiến, là Bản lai diện mục…

 

                    Cái Chơn Ngã đó không có hình tướng, nên không bị hoại diệt. Nó trùm khắp vạn hữu, nên nó siêu vượt được cả thời gian và không gian. Tất cả chúng sanh trong sáu đường đều có cái Chơn ngã này, không ai hơn không ai kém, nhưng vì vô minh che đậy nên không nhận ra. Đức Phật đã nhận ra và sống viên mãn với cái Chơn ngã này, nên Ngài đã thành Phật từ Atăng kỳ kiếp trước, còn chúng ta vì quên nó, bỏ mất nó nên cứ mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi, lên xuống trong sáu nẽo, không biết chừng nào mới ra khỏi… Trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ra đời vì một nhân duyên lớn là: “ khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến “. Phật tri kiến là cái Chân Ngã này.

 

                     Trong niềm vui, đón mừng ngày Khánh đản của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc  tinh thần, ý nghĩa về sự ra đời của Đức Phật, để từ đó nổ lực, phấn đấu trong tu học, thể hiện lời Phật dạy trong cuộc sống đời thường, mang lại lợi ích an vui đến cho mình, cho gia đình, cho mọi người và cho Quốc gia, xã hội. Đó là thành quả mà chúng ta dâng lên cúng dường Đức Bổn Sư trong mùa Phật Đản PL. 2562-2018 vậy .

 

 


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"