Tập tin số 23 - Ngày Hạnh (Chơn Nguyện)

Created on Friday, 11 August 2017 09:44

NGÀY HẠNH

  

GĐPTVN là một tổ chức giáo dục, ứng dụng giáo lý Phật đà để xây dựng hoàn chỉnh nhân cách mỗi nhân thân. Người nữ GĐPT tu học pháp môn nhĩ căn viên thông của đức Quan Thế Âm, là huân tập tự tánh biết lắng nghe - quán chiếu những tiếng đời thở than đau khổ như thật, phát huy trí tuệ sáng suốt, khởi tâm từ bi vô lượng tùy duyên thị hiện chuyển hóa, đem đến cho tha nhân một nguồn giải thoát - an lạc, chân hạnh phúc̣.

Muốn thành toàn được công hạnh huyền nhiệm nói trên, người nữ Phật tử phải thực hiện trọn vẹn bốn hạnh  bồ tát Quán Thế Âm, đó là Tứ Vô Lượng Tâm: Từ - Bi - Hỷ - Xả.

-Tâm Từ: là với tấm lòng ban phát an vui bình đẳng, dùng Phật pháp nhiệm mầu làm món hỷ thực, giúp cho mọi người chung quanh chuyển hóa được thói hư tật xấu.

-Tâm Bi: là tâm kham nhẫn, thương xót cứu giúp mọi người chung quanh đang đau buồn - khổ sở.

-Tâm Hỷ: là tâm tùy thuận, vui mừng khi thấy mọi người vui vẻ đến với Phật pháp, nhờ đó mà họ không còn buồn - không còn khổ - không còn sợ hãi âu lo nữa.

-Tâm xả: là làm cho mình và giúp cho mọi người buông bỏ tất cả những tánh hư xấu ác, những vị kỷ hẹp hòi nhỏ nhen, gây nhiều phiền lụy cho kẻ khác.

Khi thể hiện trọn vẹn được bốn hạnh Tứ Vô Lượng Tâm, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta hòa nhập cùng với công hạnh của đức Quán Thế Âm là một.

Ngày Hạnh, Gia dình Phật  tử đã chọn ngày vía Đức Quán Thế Âm dành cho Ngành Nữ. Tùy điều kiện thuận lợi của mỗi nơi, mỗi đơn vị để chọn các ngày 19/2 – 19/6 – 19/9 tổ chức cho Ngành Nữ trong một năm một lần.

Nhân đây  chúng ta cần hiểu thêm về danh hiệu của Đức Quán Thế Âm.

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát:

-Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng.

-Thế là cõi đời, cõi hữu tình thế gian.

-Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.
-Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Vì vậy gọi là Quan Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh điển còn gọi là Quán tự tại Bồ tát.

Quán Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt dến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.

Đức Bổn sư Thích Ca thì có ngày Đản sinh 15/4, ngày xuất gia thì có ngày 8/2, ngày thành Đạo thì có ngày 8/12 (theo âm lịch). Để cho chị em Ngành Nữ chúng ta hiểu thêm về 3 ngày vía của Đức Quán Thế Âm.

Trong năm, có ba lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát :

Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào các ngày: 19/2, 19/6 và 19/9 theo Âm lịch.

-Ngày 19/2 là vía QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH

-Ngày 19/6 là vía QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO

-Ngày 19/9 là vía QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA

            Gia đình Phật tử chúng ta chọn ngày vía Đức Quan Thế Âm là ngày truyền thống cho Ngành Nữ. Các đơn vị cần tổ chức cho Chị em học tập và hiểu thêm về Ngài, bên cạnh đó tổ chức các hoạt động như : các loại hình khéo tay, sinh hoạt nhiều hình thức phong phú cho Ngành Nữ. Thể hiện đức tính chịu thương, chịu khó, đức hy sinh của người mẹ, người vợ, người chị …. Vì đó là ngày truyền thống của Ngành Nữ GĐPT chúng ta.

                                                                                                                        Chơn Nguyện

 

 


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"