Tập tin số 22- Chương trình huấn luyện Đầu, Thứ Đàn ngành Đồng

Created on Friday, 05 May 2017 09:59

Chương trình huấn luyện

Đầu, Thứ Đàn ngành Đồng

Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đầu, Thứ đàn 
2. Danh hiệu: Tuyết Sơn 
3. Khẩu hiệu: Ngoan 
4. Trại ca: Mầm măng 
5. Thời gian: Hai ngày một đêm 
6. Điều kiện:      
    - Có chứng chỉ trúng cách Chân Cứng trở lên 
    - Tuổi từ 10 đến 12 tuổi cho Đoàn mới lập 
7. Điều kiện trúng cách: 
    - Dự học suốt thời gian trại 
    - Đủ số điểm quy định ở bài thi khảo sát cuối khóa 
    - Không vi phạm kỷ luật 
    - Được cấp chứng chỉ trúng cách trại. 
 

CHƯƠNG TRÌNH 

A. Phật pháp căn bản 
1. Quy y Tam Bảo 
2. Niệm Phật 
3. Ăn chay 

B. Hiểu biết tổng quát 
1. Nhiệm vụ của Đầu, Thứ Đàn 
2. Tư cách Đầu, Thứ Đàn 
3. Đàn và Đàn kiểu mẫu 
4. Sổ tay ghi chép (sổ sinh hoạt, sổ điểm danh của Đàn, sổ tay đầu Đàn)

C. Hoạt động thanh niên, văn nghệ (cho trại sinh thực hành nhiều hơn) 
1. Nhiều trò chơi của Đàn 
2. Hình thức và hiệu lệnh tập họp 
3. Truyền tin 
4. Gút 
5. Xây tổ Đàn 
6. Trại 
7. Cấp cứu 
8. Dấu đi đường 
9. Điều khiển một Đàn hát 
10. Hát đúng nhiều bài hát. 

Ghi chú: Trại ca và phù hiệu tự chọn.
 

 

Nguồn : giadinhphattu.vn


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"