Tập tin số 22- HĐTN: Đầu Thư Đàn ngành Đồng

Created on Friday, 05 May 2017 09:56

ĐẦU, THỨ ĐÀN NGÀNH ĐỒNG

I.  ĐÀN :

Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em, kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, cùng một lớp hay là cùng chung lối xóm lân cận luôn sống gần nhau, sinh hoạt bên nhau, thương yêu nhau chân thành trong nghĩa tình của người con Phật.

Đàn là một đơn vị căn bản của Đoàn hay nói một cách khác, chưa có Đàn thì không thể có Đoàn. Vì vậy Đàn cần được các em Đầu Thứ Đàn có khả năng và được huấn luyện thường xuyên chăm sóc, hướng dẫn, đôn đốc, để Đàn mỗi ngày mỗi tiến. Đàn tiến tức là Đoàn vững, Đoàn vững thì Gia Đình mạnh.

Để tiện hướng đẫn, đôn đốc, Đàn được chia lại thành 2 nhóm tùy các em gần nhau, cùng học một trường hay thân nhau về một phương điện nào đó. Một nhóm do Đầu Đàn và một nhóm do Thứ Đàn trực tiếp liên lạc. Nhờ sự phân công trên , khi cần các anh chị trưởng liên lạc với 2 em là tin được loan lại nhanh chóng và chính xác, cũng nhờ đó các em Đầu Thứ Đàn có dịp gần gũi tạo tình bằng hữu thân thiết ngoài tình Đạo thiêng liêng. Để kiểm soát và đôn đốc các em đi sinh hoạt hằng tuần, nhất là nắm vững được tinh thần của các em đoàn sinh để giúp các anh chị trưởng dễ dàng trong việc hướng dẫn.

Để đôn đốc công việc chung, mỗi Đoàn ngoài các Đầu Thứ Đàn còn có một em đầu Đàn Nhất. Đây là con chim ĐẦU BẦY khá quan trọng, giúp sức Anh chị trưởng trông coi công việc cho các Đàn, đôn đốc các Đầu Thứ Đàn làm việc.

 II.  ĐÀN KIỂU MẪU :

1.  Định nghĩa :

Đàn kiểu mẫu là một Đàn mà Đàn sinh trong Đàn là các em Đầu Thứ Đàn đang cầm đần thực thụ và một số các em khá mà các anh chị chọn để cầm Đàn trong tương lai.

2.  Mục đích :

Giúp các em Đầu thứ Đàn có kiến thức căn bản, thêm kinh nghiệm trong nghề chăn Đàn, điều khiển Đàn, tạo môi trường để các anh chị trưởng gần gũi với các em, chỉ bày cho các em cặn kẽ hơn các bài học mà các em và Đoàn sinh sắp được học, để các em phụ giúp các anh chị bày lại cho các em đoàn sinh.

Những cuộc trại ngắn hạn được tổ chức riêng, để các em có cơ hội học hỏi thêm, bổ túc những môn mà các em Đầu và Thứ Đàn còn kém, tạo cơ hội cho các em được chơi đùa tự do hơn những khi đi trại chung. Vì những khi đó các em bận rộn hơn và luôn luôn phải bị ràng buộc vì chức vụ.

Hướng dẫn Đàn kiểu mẫu là các anh chị Đoàn trưởng và Đoàn phó của Đoàn.

Muốn cầm được Đàn, ngoài các điều được tiên liệu trong tư cách và nhiệm vụ Đầu thứ Đàn, các em cần phải hăng hái sinh hoạt với Đàn kiểu mẫu để trau dồi kiến thức chuyên môn.

Đàn kiểu mẫu có tính chất lâu dài chứ không phải là giai đoạn, để nâng sự hiểu biết của các em Đầu thứ Đàn lên cao hơn sự hiểu biết của các em đoàn sinh một bậc. Để các em có uy tín cầm Đàn và giúp đắc lực cho các anh chị trưởng trong khi huấn luyện và điều khiển.

Đàn kiểu mẫu cũng là nơi để các em đoàn sinh noi theo, tìm ở đó một đối tượng để các em ganh đua làm tinh thần Đoàn mỗi ngày một linh hoạt.

(UV. Hoạt động Thanh niên- Tư liệu)


Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"