Hương Lam số 25 - Câu chuyện dưới cờ

Sunday, 21 January 2018 12:11


Mục đích của GĐPTVN là:  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội” cho thấy yếu tố quan trọng nhất ở đây là giáo dục trẻ

Hương Lam số 25 - Chấp và xả (Thục Độ)

Saturday, 20 January 2018 15:15


Cứ mỗi xuân về, già thấy mình trẻ lại trẻ thấy mình già thêm. Kể cũng lạ, nhìn con cháu vui vầy mừng vui bên mâm cổ Tết nhận ra ký ức quay về, từ A lại da thức trổi dậy hay thấy đứa con mình tóc cũng đốm bạc u sầu sao thời gian đi nhanh quá!

Hương Lam số 25 - Thế nào là Thủ Công Trại?

Saturday, 20 January 2018 15:10


Trong những hoạt động ngoài trời vài ngày như :đi cắm trại, picnic, thì thủ công trại là một phần không thể thiếu, vì nó giúp cho chúng ta có được những tiện nghi trong cuộc sống ngoài trời thật dễ chịu, thoải mái và lý thú.

Hương Lam số 25 - Tư lương người Đoàn viên GĐPT (TĐ Đặng Minh Thể)

Saturday, 20 January 2018 15:12


Đã trên 60 năm tổ chức Gia đình Phật tử đã nối tiếp đào tạo, nhiều thế hệ Phật tử, nhiều lớp người con Phật khi lớn bé, già trẻ , nam nữ , có người đã đi suốt chặng đường khi bước chân vào GĐPT đến nay đầu đã bạc , nhưng chất liệu tình thương không bao giờ khô cạn.

Hương Lam số 25- Ngày Dũng- Lễ Truyền Thống Ngành Nam GĐPT

Saturday, 20 January 2018 15:05

Đã hình thành và phát triển gần 70 năm qua, GĐPT Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu, Đồng niên của Phật Giáo Việt Nam không phân biệt Hệ phái.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.