Hương Lam số 36 - Nhốt mình hay nhốt người? (Thục Độ)

Saturday, 12 December 2020 00:34


Người biết tàm quý là người có tâm tốt lành, sẽ luôn khiêm nhượng, biết san sẻ đón chịu vui buồn với tha nhân, biết sợ tổn phúc, biết đứng ngồi đúng chỗ, không vỗ ngực chỉ vào cái ngã của mình và xưng ta là thầy với người đồng hành đi sau.

Tập tin Hương Lam số 36 - Câu hỏi ôn tập bậc Định

Sunday, 01 November 2020 15:34

ÔN TẬP TU HỌC BẬC ĐỊNH

 1/ Chí nguyện cao cả của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang là:

a/ Về đất Phật để tìm hiểu tận gốc giáo lý, học hỏi trọn vẹn kinh điển .

b/ Chiêm ngưỡng đất Phật.

c/ Truyền bá văn hóa Trung Hoa sang đất nước Ấn Độ.

d/ Tìm hiểu lịch sử Đức Thích Ca Mâu Ni.

Tập tin Hương Lam số 36

Saturday, 31 October 2020 00:59

Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 36 - quý IV/2020

Tập tin Hương Lam số 36 - Kỷ niệm đức Phật thành đạo PL.2564 (Thục Thời)

Sunday, 01 November 2020 15:31

  

Kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo, gợi nhắc chúng ta hãy tin rằng: Chúng ta cũng có tìm năng để trở thành một vị Phật sau này, với điều kiện chúng ta phải kích hoạt tìm năng, giống như Đức Phật đã từng làm. Đức Phật không chờ đợi, cũng không mong chờ người khác làm điều gì cho mình. Ngài đã sử dụng tự lực, sức lực, tâm trí của mình để tìm hiểu, để chứng nghiệm, tự vạch ra con đường tu tập, và rồi đã nhận ra sự thật của mọi đời sống trên cõi Ta Bà này. Ngài thấu triệt nguyên lý duyên khởi và bằng tư duy xuất ly khỏi những ảo kiến, hữu ngã, vô minh. Ngài đã thành tựu Đạo quả Chánh Đẳng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề. Như thế, nhưng Đức Phật lại tuyên bố rằng:” Thành tựu quả vị Phật không phải chỉ riêng Ngài, mà đối với những ai đi theo con đường chân chánh mà Ngài đã đi, đều có thể sẽ được Giác ngộ như Ngài”

Tập tin Hương Lam số 35- Bàn về Văn nghệ lửa trại

Saturday, 12 September 2020 10:32


Nội dung truyền đạt trong Trại huấn luyện Huyền Trang

Hoạt động lửa trại là một loại hình giáo dục và huấn luyện mang tính cộng đồng ngay trong lúc vui chơi hay nghỉ ngơi thư giãn.

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.