Hương Lam số 30 - Hồi ký Đỗ Nhữ: "ĐƯỜNG LÊN NÚI LINH THỨU"

Monday, 22 April 2019 23:45

Related image

Buổi sáng sương mù dày đặc phủ kín lối đi, khí trời se lạnh, những hạt sương mai còn đọng long lanh trên lá cây ngọn cỏ

Hương Lam số 30 - HĐTN: Kỹ năng tổ chức Trò chơi lớn

Monday, 22 April 2019 23:41


Trong các hoạt động dã ngoại thì được tham dự những trò chơi mà nhất là được tham gia Trò chơi lớn là niềm thích thú của các Trại sinh

Hương Lam số 30 - Thơ TNS - TNTN

Tuesday, 16 April 2019 23:51

Em bỗng nhớ cái mùi hương sen nở,

Gió ngàn xa thoang thoảng lối đi về.

Hương Lam số 30 - Phiếm luận Bàn về bạn đường tu ( Thục Độ)

Tuesday, 16 April 2019 23:57

Tu là gì? Là sửa mình để thân tâm an lạc, để không còn chấp vào cái có cái không- cái được cái mất, để sống bi quan thành tích cực, để tham lam thành bố thí, để ích kỷ thành vị tha, để cố chấp được là buông xả… nói chung là sống theo lời Phật dạy.

Hương Lam số 30 - Lễ công nhận chính thức Gia đình Phật tử

Tuesday, 16 April 2019 23:44

tìm hiểu lễ lược trong GĐPT

 

                LỄ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.