Hương Lam số 33 - quý I-2020

Thursday, 24 October 2019 23:20

Mời ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 33 - quý I-2020 với nhiều tin bài thiết thực.

Huong Lam số 32 - Câu hỏi Phật pháp kỳ này

Wednesday, 02 October 2019 00:05


CÂU HỎI GIÁO LÝ PHẬT PHÁP (tiếp theo)

Huong Lam số 32 - Nghĩ về ngành Nữ GĐPT (Chơn Nguyện)

Tuesday, 01 October 2019 09:06


Nói  đến ngành Nữ thì hay nói đến từ HẠNH, là nói đến việc làm và tấm lòng, người bà, người mẹ, người chị. Bởi vậy GĐPT chúng ta tổ chức lễ truyền thống của Ngành Nữ là ngày Hạnh, biểu tượng noi theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy nói đến ngày Hạnh là phải nghĩ ngay đến việc xây dựng cho mỗi người Nữ Huynh trưởng phẩm chất tứ đức: “Công- Dung- Ngôn –Hạnh” chứ không chỉ thu gọn trong nghĩa hẹp của từ “Hạnh”.

Huong Lam số 32 - Tinh thần & thái độ tham gia trò chơi (Đồng Tiến Lê Thị Nguyện)

Wednesday, 02 October 2019 00:00


Tinh thần là ý thức, là một trong những yếu tố quyết định đưa đến sự thành bại của công việc với chính mình, với những người xung quanh.

Huong Lam số 32 - Đức Phật thành đạo là môt sự kiện trọng đại khai mở tuệ giác siêu việt cho chúng sanh (Thục Thời)

Tuesday, 01 October 2019 09:02

       

 Hình ảnh Đức Phật Thành Đạo là một sự kiện vô cùng trọng đại có mặt trên cuộc đời, vì từ đó, chân lý đưa chúng sanh giải thoát khỏi biển khổ trầm luân đến bờ an vui hạnh phúc. Nếu sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa mà không có sự Thành Đạo, thì trên thế gian này không được diễm phúc có ba ngôi Tam Bảo, và chúng sanh vẫn sẽ mãi trầm luân trong đau khổ

     

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.