Tập tin Hương Lam số 35- Bàn về Văn nghệ lửa trại

Saturday, 12 September 2020 10:32


Nội dung truyền đạt trong Trại huấn luyện Huyền Trang

Hoạt động lửa trại là một loại hình giáo dục và huấn luyện mang tính cộng đồng ngay trong lúc vui chơi hay nghỉ ngơi thư giãn.

Tập tin Hương Lam số 35- câu hỏi tu học bậc Trì

Saturday, 12 September 2020 10:27

 Tứ nhiếp pháp là gì?

a) Là bốn phương pháp tổng kết quá trình tu tập tự thân.

b) Là bốn phương pháp rèn nhân cách.

c) Là bốn phương pháp để nhiếp phục tâm cảnh sân hận, đố kỵ.

d) Là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sinh quay về với Phật pháp

Tập tin Hương Lam số 35- TỔ CHỨC , ĐIỀU HÀNH , QUẢN LÝ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH

Saturday, 12 September 2020 10:21


 Tại Mục B, Điều 15, Chương III Nội quy GĐPT (HĐTS ban hành năm 2013 ) quy định nhiệm vụ của BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh

Tập tin Hương Lam số 35 -Câu hỏi HĐTN kỳ này

Saturday, 12 September 2020 10:25

1/ Anh (Chị) soạn 01 mật thư dạng thay thế đơn giản dành cho ngành Đồng (đầy đủ các thành phần)

2/ Một hiệu lệnh gồm có bao nhiêu phần? Đó là?

....

Tập tin Hương Lam số 35 - MÙA VU LAN CANH TÝ PL. 2564 - 2020 ĐÃ VỀ TRONG HUYỀN NHIỆM SÂU LẮNG ( Thục Thời))

Saturday, 12 September 2020 10:15

  

 Hiếu thảo với cha mẹ là việc làm tất yếu, việc làm đó trên cả bổn phận và trách nhiệm, vì đó là đạo đức, là nhân cách của con người. Đức Phật đã từng dạy: “Này các Tỳ-kheo, cha mẹ đồng nghĩa với Phạm Thiên, cha mẹ đồng nghĩa với các bậc Đạo sư, cha mẹ xứng đáng được cúng dường. Vì cớ sao? Vì cha mẹ sinh ra con cái, nuôi con cái lớn khôn, dưỡng dục con cái, dẫn dắt con cái vào đời” 

Áo Lam rong phố (Bảo Lễ)

IMAGE
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp quê nhà...

Bộ tranh cuộc đời Đức Thích Ca Mâu Ni

IMAGE
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật

NHẠC GĐPT - PART 2

IMAGE
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây thân tình - Đoàn Lam non - Mừng Thầy đến - Nào về đây - Lửa Trại đêm nay - Hát to...

Bài hát sinh hoạt - P1

IMAGE
Càng đông càng vui- Bốn phương họp mặt - Tiếng chim ca -Nhảy lửa-  Một Mẹ trăm con - 15 phút đồng hồ - Đôi tay trên...

bài hát TIẾNG CHIM CA (Vũ Đức Sao Biển )

IMAGE
Nhạc phẩm TIẾNG CHIM CA - Tác giả: Vũ Đức Sao Biển 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.