Tạp bút- NGHỀ HUYNH TRƯỞNG … NHIÊU KHÊ! (Thục Độ)

Thursday, 01 September 2016 14:41


Cấp Tập: Có trách nhiệm về sự thịnh suy của Đoàn và liên đới trách nhiệm với Ban Huynh trưởng về sự thịnh suy của GĐPT cơ sở.

Băn khoăn! (Trần Miễn Bàn)

Tuesday, 30 August 2016 14:00


Đã hai thứ tóc trên đầu. Có lúc được phân công hướng dẫn chuyên môn cho các em Đoàn sinh hay gần các em bằng bài ca tập thể nào đó, thậm chí chịu trách nhiệm một bài giảng về Phật pháp cơ bản nhất 

Cái mảnh móng tay nhỏ xíu

Tuesday, 16 August 2016 10:36


GN - Ngậm ngùi mà thức tỉnh và cảm thấy tự giận tôi đâu phải đợi đến lúc này mới hiểu lòng cha mẹ. 

Viết ngắn: NHỚ... CHUYỆN NGÀY XƯA

Wednesday, 24 August 2016 11:41


Là một Đoàn sinh ngành Đồng từ lúc là học sinh lớp Năm (giờ gọi là lớp 1)

NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VỚI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Diệu Ngọc)

Thursday, 12 May 2016 12:13


Trong cuộc sống hiện tại hàng ngày, HTr chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu lo toan: Chuyện gia đình, việc xã hội. Vì lý tưởng đã chọn, HTr chúng ta còn có trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT. Với mục đích  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

 

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"