NGẠO MẠN

Saturday, 21 February 2015 10:27


Trong đà phát triển xã hội hiện nay, không ít người được trang bị với bao nhiêu văn bằng kiến thức học vấn. Thế nhưng, khi bước vào thực tế của cuộc sống  mưu sinh thì có trường hợp không trụ nỗi một chỗ và bị nhiều người xa lánh cho dù học có quyền cao chức trọng. Có thể vì quá hãnh tiến nên xem thường người khác và tự cho mình là “trung tâm”, đem chút kiến thức có được mà so kè đánh đố trình độ người khác cho dù người ấy đáng tuổi cha ông!? 

Tuỳ bút- ĐÃ QUY Y TAM BẢO CỚ SAO QUÊN TĂNG?

Sunday, 11 January 2015 10:54

Một điều duy nhất, những người áo lam của tổ chức GĐPT hãy chứng tỏ hơn nữa mình là Phật tử chân chánh, là những người con Phật đã được trưởng thành từ quy y Tam bảo.

HÁT HAY KHÔNG BẰNG HÁT ĐÚNG!

Sunday, 11 January 2015 03:42

Nghe có vẻ như không thật, hát không đúng làm sao hát hay. Nhưng không thật mà thật.

Tạp bút- CHAY& MẶN

Sunday, 11 January 2015 10:42

Ngày mùng một ăn chay. Thói quen của người Phật tử

Tuỳ bút ĐỂ TÌM THẤY MỘT NGÀY TRỌN VẸN (THỤC ĐỘ)

Saturday, 10 January 2015 14:51


Buổi chiều lang thang bên bờ biển thấy dăm ba đứa trẻ thả từng giọt cát xây lâu đài cho mình. Sóng vỗ, lùa tan công trình đang dỡ chừng, cát trả lại biển những gì vốn là của nó. Nuối tiếc và kiên nhẫn thả từng giọt cát xây lại. Sóng lại vỗ bờ

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.