TRIẾT LÝ TRONG.. CHIẾC MÁY VI TÍNH!

Saturday, 28 March 2015 02:11

TRIẾT LÝ TRONG.. CHIẾC MÁY VI TÍNH!

 

Ngày xưa đi học được nghe thầy giảng về “ Triết lý cái đình”, tên một tập sách mà thấy lùng bùng. Ngày nay nghe bạn nói về “Hiện đại hóa tư duy” mà thấy lạnh xương sống. Chiếc bè tôi đang ngồi trên đó để nắm bắt và diễn đạt những suy nghĩ của mình như một… chiếc máy vi tính.

SỐNG TỪNG PHÚT GIÂY

Wednesday, 25 March 2015 14:28

Phật dạy: “Cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.”

Ca khúc tặng ngành Nữ

Thursday, 19 March 2015 09:44

Sắp đến, trung tuần tháng 6 GĐPT Tỉnh Bình Thuận triển khai Trại Họp Bạn ngành Nữ lần 2 (2015)

Ca khúc viết tặng nhân dịp Trại này

66 lời Phật dạy về cuộc sống

Sunday, 22 March 2015 13:16

66 lời Phật dạy về cuộc sống

gút dây- Gút thâu nới dây

Tuesday, 17 March 2015 13:37

Có chuyện để bàn về tên gọi một số gút dây. Có ACE thường "thích" bắt bẻ lẫn nhau về tên gọi cũng như công dụng gút mỗi khi vào cuộc trại hay trao đổi chuyên môn. Nghĩ cũng "kỳ cục" sao ấy!

Vần đề là cùng nhau học tập và cùng tiến bộ, nâng cao "tay nghề", thế mới là thể hiện tinh thần "Đồng sự nhiếp"

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"