NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG RA KHÔNG NÊN CÓ

Tuesday, 30 June 2015 08:23

Trong tổ chức GĐPT, không ít Anh Chị Huynh trưởng mang cấp bậc cao bên vai thường hay tỏ ra mình hơn kẻ khác.

Trao đổi: Chỉnh trang tài liệu tu học ngành Đồng

Saturday, 13 June 2015 13:44

Vừa qua (2014), BHD GĐPT TW có gởi về tài liệu tu học ngành Đồng (in, trình bày công phu). Thế mà, đến nay vẫn chưa thực sự đến tay các Ban Huynh trưởng để huấn luyện và hướng dẫn các em ngành Đồng (Oanh) tu tập và đưa vào sinh hoạt? Đây chỉ là ý kiến trao đổi, nếu ACE nào có được 4 tập tài liệu dành cho 4 bậc ngành Đồng "mới toanh" này .

TRIẾT LÝ TRONG.. CHIẾC MÁY VI TÍNH!

Saturday, 28 March 2015 02:11

TRIẾT LÝ TRONG.. CHIẾC MÁY VI TÍNH!

 

Ngày xưa đi học được nghe thầy giảng về “ Triết lý cái đình”, tên một tập sách mà thấy lùng bùng. Ngày nay nghe bạn nói về “Hiện đại hóa tư duy” mà thấy lạnh xương sống. Chiếc bè tôi đang ngồi trên đó để nắm bắt và diễn đạt những suy nghĩ của mình như một… chiếc máy vi tính.

Lòng trắc ẩn - Thục Độ

Monday, 20 April 2015 03:58

GN - Lòng trắc ẩn - một nhánh sông của biển rộng Từ bi, một bóng dáng của tâm Phật trong tâm hồn của con người. Lòng trắc ẩn như một tấm gương thể hiện nếp sống, cá tính trong phạm trù đạo đức

SỐNG TỪNG PHÚT GIÂY

Wednesday, 25 March 2015 14:28

Phật dạy: “Cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.”

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.