Tùy bút - SỨC SỐNG CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Friday, 20 November 2015 10:24


Những người Huynh trưởng còn ở lại, chúng ta cùng vòng tay thân ái và hát vang thật hùng dũng tự tin “Ta đoàn áo Lam tiến bước lên đường…” bên cạnh tiếng cười trẻ thơ, tiếng cười mới lớn, tiếng cười của đang trưởng thành vỗ tay nhịp nhàng nương tựa.

THÀNH CÔNG – TỒN TẠI – TRẠI HUẤN LUYỆN A DỤC V – 2015 (TĐ-Tánh Linh)

Tuesday, 13 October 2015 12:20


Là một thành viên Ban quản trại A Dục V, được nhìn, được nghe và được chứng kiến toàn cảnh của trại A Dục V, và đã được đọc lướt qua tập kỷ yếu  “ Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 A Dục V GĐPT tỉnh Bình Thuận”

Một khía cạnh của hạnh phúc (Bảo Lễ)

Thursday, 09 July 2015 09:33


 Kiếm tiền cũng là một nghệ thuật sống không ai cũng làm được

Viết cho Trại A Dục V (2015) - NHƯ MỘT KHÚC CA ĐẦY NHỊP CHỎI!

Sunday, 23 August 2015 02:27


Tôi không thích nói là phách nghịch hay đảo phách theo kiểu một hình thức âm nhạc trường lớp, mà ở đây, tôi muốn nói đến một cộng đồng tập thể đang sinh hoạt cùng một mục đích nhưng với nhiều tính cách, nhiều suy nghĩ đến việc làm mà ở đó “không ai giống ai, mỗi người mỗi tật

NÓI GÌ VỚI ĐOÀN SINH THỜI ĐẠI ?

Friday, 03 July 2015 03:44


Người ta thường lấy cái dĩ vãng để đem so với cái hiện tại. Ngày xưa thế này thế nọ, bây giờ thì thế nọ thế này! Khi phê bình bàn luận về một tác phẩm nào đó, ai cũng biết, ngoài nói qua thân thế và sự nghiệp tác giả, nội dung, cách hành văn… đều phải dựa trên bối cảnh lịch sử ra đời tác phẩm.

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.