“HUYNH TRƯỞNG NHÀ TA” -Trần Miễn Bàn

Wednesday, 09 March 2016 12:37


Để được “ yêu hết cả nhà… nhưng nhất là yêu… Huynh trưởng cơ! ” thì HTr nhà ta phải xem lại mình, “đừng đòi hỏi tổ chức cho gì mình mà phải hỏi mình đã giúp gì cho tổ chức chưa?”. Tổ chức GĐPT là đó, là giáo dục đàn em, là lý tưởng cụ thể hóa qua mục đích điều luật và những điều tâm niệm.

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐƠN VỊ GĐPT VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐOÀN SINH NGÀNH OANH

Monday, 07 March 2016 09:22


Có thể nói, nếu các Huynh trưởng đã qua Trại Huấn Luyện mà không “ Văn ôn Võ luyện” thì tay nghề sẽ dần mai một và “những gì của hư không hãy trả về hư không”.Thế nên, Ban Huynh trưởng hãy tạo cơ hội cho chính mình khi đứng trước đàn em nhằm khẳng định vai trò cũng như đưa hoạt động sinh hoạt đơnvị mình càng thêm vững chắc.

KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Friday, 12 February 2016 01:47

KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

GĐPT là một tổ chức giáo dục dựa trên căn bản giáo ly Phật Đà, một nền giáo dục chú trọng nhiều về tình thương và sự cảm hóa, nên vấn đề kỷ luật là mang tính then chốt cần có nhưng không mang tính răn đe khắc khe cứng nhắt.

VAI TRÒ NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN TRONG GIAI ĐOẠN XÃ HỘI HIỆN NAY

Wednesday, 02 March 2016 11:04


Huynh Trưởng là thành phần lãnh đạo, có đầy đủ các đức hạnh lẫn tài trí và là người có trách nhiệm và bổn phận với chính tổ chức của mình để hầu thay mặt tổ chức Gia Ðình Phật Tử (GĐPT)  mong rèn luyện, dạy bảo các em Đoàn sinh trở thành một người con ngoan trong gia đình, một công dân tốt cho xã hội sau này...

Thoắt đã cuối năm (Thục Độ)

Wednesday, 27 January 2016 10:25


GN - Những cơn gió gần cuối năm nơi này sao thấy lành lạnh nhưng khô khốc, vì bụi bặm hay vì lá rơi “đâu phải bởi mùa thu” khiến đất trời cũng ám chướng buồn lây. Người cười không nổi, nuốt không trôi bởi cái cảnh kiếm ăn lặn ngụp bon chen được đời gán tên là “hạnh phúc”. 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.