KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Friday, 12 February 2016 01:47

KỶ LUẬT TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

GĐPT là một tổ chức giáo dục dựa trên căn bản giáo ly Phật Đà, một nền giáo dục chú trọng nhiều về tình thương và sự cảm hóa, nên vấn đề kỷ luật là mang tính then chốt cần có nhưng không mang tính răn đe khắc khe cứng nhắt.

Thoắt đã cuối năm (Thục Độ)

Wednesday, 27 January 2016 10:25


GN - Những cơn gió gần cuối năm nơi này sao thấy lành lạnh nhưng khô khốc, vì bụi bặm hay vì lá rơi “đâu phải bởi mùa thu” khiến đất trời cũng ám chướng buồn lây. Người cười không nổi, nuốt không trôi bởi cái cảnh kiếm ăn lặn ngụp bon chen được đời gán tên là “hạnh phúc”. 

THÀNH CÔNG – TỒN TẠI – TRẠI HUẤN LUYỆN A DỤC V – 2015 (TĐ-Tánh Linh)

Tuesday, 13 October 2015 12:20


Là một thành viên Ban quản trại A Dục V, được nhìn, được nghe và được chứng kiến toàn cảnh của trại A Dục V, và đã được đọc lướt qua tập kỷ yếu  “ Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 A Dục V GĐPT tỉnh Bình Thuận”

Tùy bút - SỨC SỐNG CỦA MỘT GIA ĐÌNH

Friday, 20 November 2015 10:24


Những người Huynh trưởng còn ở lại, chúng ta cùng vòng tay thân ái và hát vang thật hùng dũng tự tin “Ta đoàn áo Lam tiến bước lên đường…” bên cạnh tiếng cười trẻ thơ, tiếng cười mới lớn, tiếng cười của đang trưởng thành vỗ tay nhịp nhàng nương tựa.

Viết cho Trại A Dục V (2015) - NHƯ MỘT KHÚC CA ĐẦY NHỊP CHỎI!

Sunday, 23 August 2015 02:27


Tôi không thích nói là phách nghịch hay đảo phách theo kiểu một hình thức âm nhạc trường lớp, mà ở đây, tôi muốn nói đến một cộng đồng tập thể đang sinh hoạt cùng một mục đích nhưng với nhiều tính cách, nhiều suy nghĩ đến việc làm mà ở đó “không ai giống ai, mỗi người mỗi tật

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.