Nói dối - câu chuyện muôn thuở

Wednesday, 27 April 2016 11:00

GN - Nói dối được xếp vào loại chuyện muôn thuở của loài người nếu không nói đó là một căn bệnh. Hậu quả của nói dối đôi khi vô thưởng vô phạt mà lắm lúc cũng tai hại chết người. Thử hỏi có ai trong cuộc đời chẳng bao giờ nói dối. Tôi nói dối vì “sự thật mất lòng”, hay vì che đậy những điều bất lợi cho ta cho người, v.v…, âu đó cũng là cái khẩu nghiệp!

LỔ HỔNG (Trần Miễn Bàn)

Tuesday, 19 April 2016 02:10


Ở một chừng mực nào đó khi nêu một vấn đề để nhận lấy những đánh giá được phản hồi từ người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, nhất là bàn về công tác đào tạo nhân sự trong một tổ chức

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐƠN VỊ GĐPT VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐOÀN SINH NGÀNH OANH

Monday, 07 March 2016 09:22


Có thể nói, nếu các Huynh trưởng đã qua Trại Huấn Luyện mà không “ Văn ôn Võ luyện” thì tay nghề sẽ dần mai một và “những gì của hư không hãy trả về hư không”.Thế nên, Ban Huynh trưởng hãy tạo cơ hội cho chính mình khi đứng trước đàn em nhằm khẳng định vai trò cũng như đưa hoạt động sinh hoạt đơnvị mình càng thêm vững chắc.

“HUYNH TRƯỞNG NHÀ TA” -Trần Miễn Bàn

Wednesday, 09 March 2016 12:37


Để được “ yêu hết cả nhà… nhưng nhất là yêu… Huynh trưởng cơ! ” thì HTr nhà ta phải xem lại mình, “đừng đòi hỏi tổ chức cho gì mình mà phải hỏi mình đã giúp gì cho tổ chức chưa?”. Tổ chức GĐPT là đó, là giáo dục đàn em, là lý tưởng cụ thể hóa qua mục đích điều luật và những điều tâm niệm.

VAI TRÒ NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VN TRONG GIAI ĐOẠN XÃ HỘI HIỆN NAY

Wednesday, 02 March 2016 11:04


Huynh Trưởng là thành phần lãnh đạo, có đầy đủ các đức hạnh lẫn tài trí và là người có trách nhiệm và bổn phận với chính tổ chức của mình để hầu thay mặt tổ chức Gia Ðình Phật Tử (GĐPT)  mong rèn luyện, dạy bảo các em Đoàn sinh trở thành một người con ngoan trong gia đình, một công dân tốt cho xã hội sau này...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.