Viết ngắn: NHỚ... CHUYỆN NGÀY XƯA

Wednesday, 24 August 2016 11:41


Là một Đoàn sinh ngành Đồng từ lúc là học sinh lớp Năm (giờ gọi là lớp 1)

Cái mảnh móng tay nhỏ xíu

Tuesday, 16 August 2016 10:36


GN - Ngậm ngùi mà thức tỉnh và cảm thấy tự giận tôi đâu phải đợi đến lúc này mới hiểu lòng cha mẹ. 

Nói dối - câu chuyện muôn thuở

Wednesday, 27 April 2016 11:00

GN - Nói dối được xếp vào loại chuyện muôn thuở của loài người nếu không nói đó là một căn bệnh. Hậu quả của nói dối đôi khi vô thưởng vô phạt mà lắm lúc cũng tai hại chết người. Thử hỏi có ai trong cuộc đời chẳng bao giờ nói dối. Tôi nói dối vì “sự thật mất lòng”, hay vì che đậy những điều bất lợi cho ta cho người, v.v…, âu đó cũng là cái khẩu nghiệp!

NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG VỚI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Diệu Ngọc)

Thursday, 12 May 2016 12:13


Trong cuộc sống hiện tại hàng ngày, HTr chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu lo toan: Chuyện gia đình, việc xã hội. Vì lý tưởng đã chọn, HTr chúng ta còn có trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT. Với mục đích  “ Đào luyện thanh - thiếu - đồng niên  tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội”.

 

LỔ HỔNG (Trần Miễn Bàn)

Tuesday, 19 April 2016 02:10


Ở một chừng mực nào đó khi nêu một vấn đề để nhận lấy những đánh giá được phản hồi từ người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, nhất là bàn về công tác đào tạo nhân sự trong một tổ chức

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.