DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TÍN & CẤP TẬP GĐPTVN -TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2015

Saturday, 03 January 2015 01:44

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TÍN & CẤP TẬP GĐPTVN

 TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2015

(ngày 02 tháng 01 năm 2015)

 

Danh sách Huynh trưởng được xét xếp cấp năm 2016

Saturday, 17 December 2016 12:40

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

ĐƯỢC XÉT XẾP CẤP TẬP NĂM 2016

 

Theo Quyết định Số : 114/QĐ/GĐPT/BT            Phan Thiết, ngày 02 tháng 12 năm 2016

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH THUẬN TỔ CHỨC KỶ NIỆM CHU NIÊN LẦN THỨ 65 VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2015

Sunday, 20 December 2015 06:08


Trong 2 ngày, từ 19-20/12/2015, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm chu niên lần thứ 65 và tổng kết hạt động Phật sự năm 2015.

Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022

Wednesday, 17 January 2018 13:53
Danh sách Nhân sự Ban Cố Vấn và Ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương
Hội nghị Tổng kết Hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương trong các ngày 23 và 24/12/2017 đã có những thay đổi quan trọng.
Dưới đây là danh sách nhân sự nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 2 Ban là Ban Cố vấn Chuyên môn và Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương.

GĐPT BÌNH THUẬN MỞ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1- A DỤC 5 (2015)

Sunday, 09 August 2015 10:57


Ngày 07/8/2015, tại Chùa Bửu Sơn TP Phan Thiết, 140 Huynh trưởng tập sự trong toàn tỉnh Bình Thuận đã tập trung về làm thủ tục nhập trại huấn luyện Huynh trưởng cấp I –A Dục 5 do BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh tổ chức theo đề nghị của UV Nghiên Huấn trên cơ sở đã  hoạch định trong chương trình hoạt động nhiệm kỳ 5 năm (2012-2015)

BHD Phân ban GĐPT tỉnh mở Khóa Tập huấn Hành chánh

IMAGE
  Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, trong 2 ngày 15-16/6/2019, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT...

BHD Phân ban tổ chức kỳ họp quý I-2019

IMAGE
Sáng ngày 06/4/2019, tại Văn phòng PB GĐPT Tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức kỳ họp...

BHD P.B GĐPT Tỉnh thăm viếng chúc Tết Kỷ Hợi 2019

IMAGE
Thực hiện theo kế hoạch đầu năm, ngày 07/2/2019 (mùng 3  tháng 01 năm Kỷ Hợi), Thường trực PB GĐPT đã tổ chức thăm...

BAN HƯỚNG DẪN P.B GĐPT Tỉnh trân trọng cám ơn

IMAGE
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN  PHẬT TỬ ĐOÀN SINH GĐPT KHÁNH MINH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH...

BHD Phân ban tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2018

IMAGE
Sáng ngày 29/9/2018, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động toàn tỉnh...

Các đơn vị chào mừng Đại lễ Vu Lan PL.2562

IMAGE
Ngày 25/8/2018 ( 15/7 ÂL), BHT Long Quang (Tuy Phong) phát 120 phần quà cho đoàn sinh 

GĐPT Huyện Tuy Phong và Bắc Bình kính viếng giác linh cố TT Thích Quảng Cung

IMAGE
Đoàn GĐPT thuộc H. Bắc Bình và H. Tuy Phong gồm các Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu đã  đến thắp hương kính...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"