Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Thọ cấp

Created on Sunday, 20 January 2013 05:24

 

BHD PHÂN BAN GĐPT  BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP

Được sự cho phép của Ban Trị sự PG Tỉnh, sáng ngày 20/01/2013 ( Mùng 9 /12/ Nhâm Thìn), tại Chánh điện chùa Phật Ân TP Phan Thiết, Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Thọ cấp cho các Huynh trưởng. Thay mặt Ban Trị sự PG Tỉnh quang lâm chứng minh có ĐĐ Thích Nguyên Sắc và ĐĐ Thích Tâm Sang cùng các Huynh trưởng BHD Phân ban GĐPT Tỉnh cũng đã về dự lễ.

Về nhận Thọ cấp Tín lần này có 14 Htr, cấp Tập có 27 HTr. Riêng các Huynh trưởng được thọ cấp hiện sinh hoạt tại Huyện Phú Quý sẽ được tổ chức riêng trong thời gian gần nhất sắp đến.

Sau buổi lễ, cuộc họp mặt cuối năm do Phân Ban GĐPT Tỉnh và các Huynh trưởng có mặt đã diễn ra tại Đoàn quán GĐPT (33B Trần Phú Phan Thiết) trong tinh thần đoàn kết và chúc nhau cùng tinh tấn tu học, phát huy tinh thần phụng sự Đạo pháp, đưa hoạt động của tổ chức GĐPT trong tỉnh nhà ngày càng vững bền.

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC XÉT XẾP CẤP TÍN

PHẬT LỊCH 2556 - 2012 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÌNH THUẬN

Theo quyết định số : 001/QĐ/BTS-BT ngày 09/01/2013 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

 

1/ Nguyễn Bảo Lễ- PD.Thục Độ- BHDPB-GĐPT/BT

2/ Nguyễn Thanh Hiếu-  PD. Đồng Thuận- GĐPT Thạch Long

3/ Đặng Thành Phục – PD. Giác Hưng- GĐPT Thiện Thắng

4/ Nguyễn Đức Hiếu- PD. Giác Hạnh- GĐPT Thiện Thắng

5/ Trần Thị Anh Nga- PD. Tâm My- GĐPT Thiện Tâm

6/ Huỳnh Văn Đắc- PD. Tâm Ý- GĐPT Thiện Tâm

7/ Võ Công Tuấn- PD. Quảng Tú- GĐPT Thiện Tâm

8/ Tô Thị Ánh Nga- PD. Nguyên Lưỡng- GĐPT Long Quang

Đặc cách:

1/ Đỗ Thị Kim Chung- PD. Ngọc Khởi- GĐPT Linh Quang

2/ Tạ Thị Viễn - PD. Diệu Ngọc- GĐPT Linh Quang

3/ Phạm Phước Thạnh -PD. Nhật Vương- GĐPT Linh Quang

4/ Nguyễn Văn Phi- PD. Thiện Tín- GĐPT Ngọc Thiện

5/ Nguyễn Thị Anh Sương- PD. Nguyên Tuyết- GĐPT Thiện Định

6/ Lê Văn Linh- PD. Thị Thính- BÐH-GÐPT-Hàm Thuận Bắc

7/ Nguyễn Đặng- PD. Tâm Đăng- GĐPT Quảng Đức

8/ Nguyễn Văn Mạnh- PD. Tâm Thanh- GĐPT Vạn Đức

9/ Nguyễn Văn Kỳ- PD. Tâm Sơn- GĐPT Vạn Đức

10/ Lê Thị Cư- PD. Diệu Định- GĐPT Long Quang

11/ Võ Thị Bưởi- PD. Chúc Cam- GĐPT Long Quang

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC XÉT XẾP CẤP TẬP

PHẬT LỊCH 2556 - 2012 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH BÌNH THUẬN

Theo quyết định số : 20/BHDPT-BT ngày 06/01/2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận.

 

1/ Nguyễn Minh Phụng- PD. Nhuận Hiếu- GĐPT Liên Hoa

2/ Trần Thị Kim Anh- PD. Nhuận Linh- GĐPT Liên Hoa

3/ Ngô Minh Hiền- PD. Nhuận Hòa- GĐPT Liên Hoa

4/ Nguyễn Thị Thanh Nga- PD. Thục Ngữ- GĐPT Liên Hoa

5/ Nguyễn Văn Thích- PD. Thục Đế- GĐPT Liên Hoa

6/ Nguyễn Miệu- PD. Quảng Tam- GĐPT Liên Hoa

7/ Phạm Thị Tấn- PD. Diệu Tài- GĐPT Linh Quang

8/ Võ Văn Phỉn- PD. Quảng Trí- GĐPT Linh Bửu

9/ Dương Văn Thiện- PD. Nhật Duyên- GĐPT Linh Bửu

10/ Nguyễn Thị Kim Lanh- PD. Diệu Tâm- GĐPT Linh Bửu

11/ Đặng Quý- PD. Bổn Sang- GĐPT Long Sơn

12/ Nguyễn Văn Luyến- PD. Nhuận Từ- GĐPT Thạnh Lâm

13/ Đỗ Thanh Sung- PD. Nguyên Túc- GĐPT Thạnh Lâm

14/ Trần Thanh Luận- PD. Đồng Thảo- GĐPT Thạnh Lâm

15/ Nguyễn Thị Lệ Thao- PD. Đồng Diễn- GĐPT Thạnh Lâm

16/ Nguyễn Thị Nhơn- PD. Nhuận Hằng- GĐPT Thạnh Lâm

17/ Tiêu Thị Chúng- PD. Nhuận Lan- GĐPT Thạnh Lâm

18/ Nguyễn Thị Châu- PD. Nhuận Ngọc- GĐPT Thạnh Lâm

19/ Đặng Văn Tưởng- PD. Nhuận Niệm- GĐPT Thạnh Lâm

20/ Nguyễn Thị Nhuôn- PD. Nhuận Nhận- GĐPT Thạnh Lâm

21/ Huỳnh Thị Thu Hoa- PD. Quảng Huệ- GĐPT Thạnh Lâm

22/ Đặng Thị Em- PD. Nhuận Diệu- GĐPT Thạnh Lâm

23/ Đặng Thị Phú- PD. Nhuận Giàu- GĐPT Thạnh Lâm

24/ Đỗ Văn Nhất- PD. Đồng Thừa- GĐPT Thạnh Lâm

25/ Huỳnh Thúc Trưởng- PD. Nhuận Dưỡng- GĐPT Thạnh Lâm

26/ Phạm Thị Thu- PD. Nhuận Hà- GĐPT Thạnh Lâm

27/ Nguyễn Thị Niềm- PD. Nhuận Uy- GĐPT Thạnh Lâm

28/ Trần Thị Kim Sang- PD. Nhuận Giàu- GĐPT Thạnh Lâm

29/ Đặng Ô- PD. Quảng Phước- GĐPT Thạnh Lâm

30/ Đỗ Thị Xuân- PD. Nhuận Mãn- GĐPT Thạnh Lâm

31/ Nguyễn Thanh Hùng- PD. Đồng Chiến- GĐPT Thạnh Lâm

32/ Nguyễn Văn Miễn- PD. Đồng Thứ- GĐPT Mỹ Quang

33/ Bùi Văn Đẩm- PD. Nhuận Đang- GĐPT Mỹ Quang

34/ Đỗ Thanh Hùng- PD. Quảng Lực- GĐPT Mỹ Quang

35/ Tạ Đông- PD. Nhuận Phương- GĐPT Mỹ Quang

36/ Nguyễn Quang Tráng- PD. Đồng Nghiêm- GĐPT Mỹ Quang

37/ Trần Văn Liễu- PD. Nhuận Thụ- GĐPT Mỹ Quang

38/ Lê Đức Sơn- PD. Nhuận Hải- GĐPT Mỹ Quang

39/ Đỗ Thị Kim Thuý- PD. Nhuận Liễu- GĐPT Mỹ Quang

40/ Huỳnh Thị Khẳm- PD. Nhuận Định- GĐPT Mỹ Quang

41/ Nguyễn Thị Kim Lệ- PD. Đồng Hỷ- GĐPT Thiện Tâm

42/ Phạm Thị Hường- PD. Quảng Hoa- GĐPT Thiện Tâm

43/ Hà Văn Năm- PD. Nguyên Hương- GĐPT Thiện Phước

44/ Trần Trung Hạnh- PD. Chúc Nhiên- GĐPT Thiện Phước

45/ Nguyễn Thị Giàu- PD. Chúc Phước Sang- GĐPT Thiện Phước

46/ Võ Quang Trung- PD. Chúc Tín- GĐPT Thiện Phước

47/ Tô Văn Kim- PD.Tâm Ngọc- GĐPT Vạn Đức

48/ Nguyễn Ngọc Minh- PD. Nguyên Mẫn- GĐPT Vạn Đức

49/ Nguyễn Văn Thắng- PD. Tâm Đạo- GĐPT Vạn Đức

50/ Lê Trọng Bình- PD. Bổn Minh- GĐPT Vạn Đức

51/ Đào Năng Hải- PD. Tâm Thanh- GĐPT Vạn Đức

52/ Phạm Qua- PD. Đồng Can- GĐPT Vạn Đức

53/ Trương Thị Hường- PD. Đức Hoa- GĐPT Vạn Đức

54/ Trương Trọng Anh- PD. Tâm Phước- GĐPT Vạn Đức

55/ Nguyễn Thị Thu Nguyệt- PD. Quảng Mỹ- GĐPT Vạn Đức

56/ Cao Văn Ut- PD. Trí Thông- GĐPT Khánh Minh

57/ Nguyễn Văn Ngọt- PD. Quảng Tân- GĐPT Khánh Minh

58/ Lê Thị Duyên- PD. Diệu Lành- GĐPT Khánh Tâm

59/ Phan Thị Thôi- PD. Chúc Giải- GĐPT Khánh Tâm

60/ La Thị Thuyền- PD. Chúc Đăng- GĐPT Khánh Tâm

61/ Nguyễn Kỷ- PD. Đồng Luật- GĐPT Khánh Tâm

62/ Nguyễn Văn Chương- PD. Đồng Pháp- GĐPT Khánh Tâm

63/ Nguyễn Thị Lan Anh- PD. Chúc Sáng- GĐPT Khánh Tâm

64/ Hồ Thị Luận- PD. Chúc Biện- GĐPT Khánh Tâm

65/ Trần Đăng Phước- PD. Đồng Giáp- GĐPT Khánh Tâm

66/ Trần Thiện Toan- PD. Minh Toàn- GĐPT Quảng Hương

67/ Hồ Thị Cam- PD. Đồng Lộ- GĐPT Quảng Hương

68/ Nguyễn Thị Hồng- PD. Diệu Hà- GĐPT Quảng Hương

69/ Lê Thị Thu Hồng- PD. Diệu Thuận- GĐPT Quảng Hương

70/ Trương Thị Thùy Trung- PD. Đồng Khiêm- GĐPT Thiện Hòa

71/ Trần Văn Khanh- PD. Thiện Minh- GĐPT Kassapa

72/ Dương Thị Minh Trang- PD. Nguyên Đài- GĐPT Kassapa

73/ Cao Thị Minh Hường- PD. Quảng Hoa- GĐPT Kassapa

74/ Lê Thị Thìn- PD. Diệu Thanh- GĐPT Kassapa

75/ Phạm Thị Khuê- PD. Diệu Hỷ- GĐPT Kassapa

76/ Nguyễn Trung Trực- PD. Đồng Tâm- GĐPT Hải quang

77/ Nguyễn Văn Hải- PD. Chúc Ninh- GĐPT Hải Quang

78/ Đỗ Văn Lộc- PD. Đồng Như- GĐPT Vạn Thiện

79/ Nguyễn Thị Hồng Phúc- PD. Nguyên Phú- GĐPT Thiện Hạnh

80/ Bùi Thị Kim Bình- PD. Diệu Minh- GĐPT Pháp Hội

81/ Nguyễn Thị Đoan Trang- PD. Diệu Thảo- GĐPT Chơn Như

82/ Nguyễn Thị Ngọc Trang- PD. Nguyên Nghiêm- GĐPT Thiện Minh

 

skyhorse.blog62.fc2.com
homepage3.nifty.com

Thường Trực Phân ban tổ chức họp định kỳ đầu năm 2020

IMAGE
Ngày 25/02/2020, tại văn phòng Phân ban GĐPT tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), Ban Thường trực tổ chức phiên họp...

BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019.

IMAGE
Sáng 08/12/2019 tại chùa Bửu Lâm H. Hàm Thuận Bắc, BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc (HTB) tổ chức Hội nghị tổng kết...

BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

IMAGE
Sáng 05/10/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng với...

GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức thi kết khóa Bậc Trì VII

IMAGE
Ngày 15/9/2019, theo đề nghị của UV Nghiên huấn,  Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã cho phép tổ chức thi kết khóa...

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức thi kết khóa bậc Kiên 2018 và khai khóa bậc Trì-Định năm thứ II- 2019

IMAGE
Sáng 01/9/2019, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kết khóa bậc...

BHD Phân ban tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

IMAGE
Sáng 29/6/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019- giữa...

BHD Phân ban GĐPT tỉnh mở Khóa Tập huấn Hành chánh

IMAGE
  Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, trong 2 ngày 15-16/6/2019, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.