Các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh hưởng ứng đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

Created on Tuesday, 27 October 2020 10:00

Hưởng ứng thư kêu gọi của BHD Phân ban GĐPT Tỉnh, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung

Đến ngày 27/10/2020,  Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận

 các đơn vị địa phương và cá nhân ủng hộ thư kêu gọi cứu trợ thiên tai:

+ TP. Phan Thiết:

- GĐPT Thiện Hạnh: 2,0 triệu đồng

- GĐPT Minh Châu: 1,0 triệu đồng

- GĐPT Linh Long: 1,0 triệu đồng

- GĐPT Bửu Sơn: 13,55 triệu đồng

- GĐPT Thiện Quang: 0,6 triệu đồng

- GĐPT Hải Quang: 1,31 triệu đồng

+ Huyện Hàm Thuận Bắc: 6,25 triệu đồng

+ Huyện Tuy Phong: 3,5 triệu đồng

+ Huyện Bắc Bình:

- GĐPT Thiện Định: 1,38 triệu đồng

- GĐPT Thiện Duyên: 2,0 triệu đồng

+ Huyện Hàm Thuận Nam

- GĐPT Diệu Thiện: 0,7 triệu đồng

- GĐPT Chơn Tín: 0,5 triệu đồng

- HTr. Giác Hưng Đặng Thanh Phục: 0,5 triệu đồng

- Phật tử Hương: 5,0 triệu đồng

+ Huyện Tánh Linh:

- GĐPT Linh Sơn: 1,6 triệu đồng

- GĐPT Khánh Minh: 11,2 triệu đồng

+ Thị Xã Lagi: 1,85 triệu đồng

+ Văn Phòng Phân ban: 1,4 triệu đồng

+ Huyện Phú Quý:

- GĐPT Thạnh Lâm: 22,5 triệu đồng

- GĐPT Linh Bửu: 5,0 triệu đồng

- GĐPT Linh Quang: 7,08 triệu đồng

- GĐPT Long Sơn: 2,7 triệu đồng

- GĐPT Liên Hoa: 16,0 triệu đồng

- GĐPT Linh Sơn: 3,0 triệu đồng

- GĐPT Mỹ Quang: 3,5 triệu đồng

Phân ban GĐPT tỉnh trân trọng và chân thành cám ơn

 các Huynh trưởng, Đoàn sinh, Ban Bảo trợ đã nhiệt tình đóng góp.

 


Thường Trực Phân ban thăm và chúc Tết chư Tăng

IMAGE
Sáng mùng 3 Tết Tân Sửu (2021), Đại diện Thường trực Phân ban đến thăm và chúc Tết chư vị Đại đức trú tại TP....

Huynh trưởng tham gia thi kết khóa bậc Lực V

IMAGE
Ngày 02/01/2020, tại chùa Giáo hội Tỉnh Bình Định,  Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận- học viên bậc Lực V năm thứ 4...

GĐPT Huyện Tuy Phong tổ chức Tổng kết năm 2020

IMAGE
Ngày  08/11 nhằm (23/9) ÂL . GĐPT huyện Tuy Phong đã tổ chức buổi lễ tổng kết nhằm đánh giá tình hình...

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi bậc Định năm 2 và khai khóa năm 3 (2018-2021)

IMAGE
Sau thời gian trì hoãn, theo kế hoạch của Thường trực Phân ban, sáng 27/9/2020, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP. Phan Thiết,...

Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2020

IMAGE
 Sáng ngày 12/9/2020, tại chùa Linh Thắng TP.Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý...

BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Hội Nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

IMAGE
Thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh, sáng ngày 04/7/2020 tại chùa Linh Thắng TP....

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Thi kết khóa bậc Trì 2018

IMAGE
Sáng 07/6/2020, tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết,Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Trì năm...

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"