BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

Created on Sunday, 24 March 2019 05:22

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH

TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

 

Sáng ngày 24/3/2019 (19/2 ÂL), tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ thọ cấp cho Huynh trưởng Cấp Tín và cấp Tập.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- UV BTS GHPGVN Tỉnh Bình Thuận- Trưởng BHD Phật tử Tỉnh, ĐĐ. Thích Tâm Thông - Phó BHD Phật tử tỉnh. Trong dịp này, các Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Tín thuộc Phân ban GĐPT tỉnh đã dành thời gian về tham dự.

Về Thọ cấp lần này, cấp Tín có 06 Huynh trưởng, 12 Huynh trưởng cấp Tập có tên trong quyết định xếp cấp.(Quyết định số 24/QĐ/2019/HDPT-BT và quyết định số 03/QĐ/2019/GĐPT-BT  ngày 23/01/2019)

Tại buổi lễ, Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh đã phát biểu ghi nhận lời phát nguyện của các Huynh trưởng thọ cấp đồng thời khuyến tấn các tân Huynh trưởng tinh tấn tu học, vượt khó góp phần xây dựng tổ chức .

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ban đạo từ, nhắc nhở các Huynh trưởng kiên tâm rèn chí, thực hiện tinh thần Bi-Trí-Dũng trên con đường tu học, thực hành giáo lý Phật Đà, phụng sự Đạo pháp.

                                                                             (TTTT Phân ban GĐPT tỉnh)

Quang cảnh chung

Nghi thức buổi lễ

Đại diện Huynh trưởng thọ cấp đọc lời phát nguyện

HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ -Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh công nhận lời phát nguyện của các huynh trưởng tân thăng

ĐĐ. Thích Tâm Thông đọc quyết định công nhận Huynh trưởng cấp Tín GĐPTVN thuộc BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận

Chư Tôn đức chứng minh trao cấp hiệu

Huynh trưởng cấp Tấn trao cấp hiệu

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc -Trưởng BHD Phật tử Tỉnh ban đạo từ

 

 

 

 

 


Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi kết khoá bậc Định V (2018-2021)

IMAGE
Sáng ngày 11/4/2021, tại hội trường Trường TCPH Tỉnh, BHD Phân ban tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Định V (2018-2021). Các...

BHD Phân ban tổ chức Lễ Th̀ọ cấp Huynh trưởng năm 2020

IMAGE
  Sáng ngày  28/3/2021 nhằm ngày 16/2 ÂL, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức L̉ễ thọ...

Thường Trực Phân ban thăm và chúc Tết chư Tăng

IMAGE
Sáng mùng 3 Tết Tân Sửu (2021), Đại diện Thường trực Phân ban đến thăm và chúc Tết chư vị Đại đức trú tại TP....

Huynh trưởng tham gia thi kết khóa bậc Lực V

IMAGE
Ngày 02/01/2020, tại chùa Giáo hội Tỉnh Bình Định,  Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận- học viên bậc Lực V năm thứ 4...

GĐPT Huyện Tuy Phong tổ chức Tổng kết năm 2020

IMAGE
Ngày  08/11 nhằm (23/9) ÂL . GĐPT huyện Tuy Phong đã tổ chức buổi lễ tổng kết nhằm đánh giá tình hình...

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi bậc Định năm 2 và khai khóa năm 3 (2018-2021)

IMAGE
Sau thời gian trì hoãn, theo kế hoạch của Thường trực Phân ban, sáng 27/9/2020, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP. Phan Thiết,...

Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2020

IMAGE
 Sáng ngày 12/9/2020, tại chùa Linh Thắng TP.Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.