BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

Created on Sunday, 24 March 2019 05:22

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH

TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN & CẤP TẬP 2018

 

Sáng ngày 24/3/2019 (19/2 ÂL), tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ thọ cấp cho Huynh trưởng Cấp Tín và cấp Tập.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- UV BTS GHPGVN Tỉnh Bình Thuận- Trưởng BHD Phật tử Tỉnh, ĐĐ. Thích Tâm Thông - Phó BHD Phật tử tỉnh. Trong dịp này, các Huynh trưởng cấp Tấn và cấp Tín thuộc Phân ban GĐPT tỉnh đã dành thời gian về tham dự.

Về Thọ cấp lần này, cấp Tín có 06 Huynh trưởng, 12 Huynh trưởng cấp Tập có tên trong quyết định xếp cấp.(Quyết định số 24/QĐ/2019/HDPT-BT và quyết định số 03/QĐ/2019/GĐPT-BT  ngày 23/01/2019)

Tại buổi lễ, Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh đã phát biểu ghi nhận lời phát nguyện của các Huynh trưởng thọ cấp đồng thời khuyến tấn các tân Huynh trưởng tinh tấn tu học, vượt khó góp phần xây dựng tổ chức .

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ban đạo từ, nhắc nhở các Huynh trưởng kiên tâm rèn chí, thực hiện tinh thần Bi-Trí-Dũng trên con đường tu học, thực hành giáo lý Phật Đà, phụng sự Đạo pháp.

                                                                             (TTTT Phân ban GĐPT tỉnh)

Quang cảnh chung

Nghi thức buổi lễ

Đại diện Huynh trưởng thọ cấp đọc lời phát nguyện

HTr. cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ -Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh công nhận lời phát nguyện của các huynh trưởng tân thăng

ĐĐ. Thích Tâm Thông đọc quyết định công nhận Huynh trưởng cấp Tín GĐPTVN thuộc BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận

Chư Tôn đức chứng minh trao cấp hiệu

Huynh trưởng cấp Tấn trao cấp hiệu

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc -Trưởng BHD Phật tử Tỉnh ban đạo từ

 

 

 

 

 


Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2020

IMAGE
 Sáng ngày 12/9/2020, tại chùa Linh Thắng TP.Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ quý...

BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Hội Nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

IMAGE
Thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh, sáng ngày 04/7/2020 tại chùa Linh Thắng TP....

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Thi kết khóa bậc Trì 2018

IMAGE
Sáng 07/6/2020, tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết,Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Trì năm...

Thường Trực Phân ban tổ chức họp định kỳ đầu năm 2020

IMAGE
Ngày 25/02/2020, tại văn phòng Phân ban GĐPT tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), Ban Thường trực tổ chức phiên họp...

BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019.

IMAGE
Sáng 08/12/2019 tại chùa Bửu Lâm H. Hàm Thuận Bắc, BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc (HTB) tổ chức Hội nghị tổng kết...

BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

IMAGE
Sáng 05/10/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng với...

GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức thi kết khóa Bậc Trì VII

IMAGE
Ngày 15/9/2019, theo đề nghị của UV Nghiên huấn,  Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã cho phép tổ chức thi kết khóa...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.