BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Khai khóa tu học bậc Kiên-Trì-Định năm 2018

Created on Monday, 27 August 2018 14:19

BHD PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC KHAI KHÓA

TU HỌC BẬC KIÊN-TRÌ-ĐỊNH NĂM 2018

Được sự chấp thuận của BTS PG Tỉnh Bình Thuận, sáng 26/8/2018, tại chùa Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã khai khóa tu học 3 bậc Kiên, Trì và Định năm 2018 cho hơn 150 Đoàn sinh GĐPT thuộc tỉnh.

Quang lâm chứng minh vả tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- Trưởng BHD Phật Tử tỉnh, ĐĐ. Thích Nguyên Tấn- Chánh Thư ký BTS PG TP. Phan Thiết, Cư sĩ Tâm Quang- Giáo thọ GĐPT tỉnh.

Thay mặt BĐH khóa học, HTr cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng – Phó TB BHD Phân ban GĐPT tỉnh tuyên đọc khai mạc và thông qua quyết định thành lập BHĐ, danh sách giảng viên khóa học.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ban đạo từ khuyến tấn toàn thể học viên tinh tấn tu học,  góp phần thực hiện mục đích và xứng đáng là lớp Huynh trưởng kế thừa sự nghiệp chung của tổ chức.

Sau buổi lễ, học viên các bậc học ổn định tổ chức và đã bước vào bài học đầu tiên theo chương trình được qui định của Phân ban GĐPT TƯ.

Theo kế hoạch học tập, ĐS Học viên bậc Kiên sẽ tiếp tục về địa phương học tập và học viên bậc Trì (chương trình 2 năm) -Định (chương trình 3 năm) sẽ tập trung học tập tại TP. Phan Thiết.

quang cảnh chung

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc -Trưởng BHD Phật tử tỉnh ban đạo từ

Học viên bậc kiên học tập

Tiết học đầu của Hv bậc Định


BHD Phân ban tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2018

IMAGE
Sáng ngày 29/9/2018, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động toàn tỉnh...

Các đơn vị chào mừng Đại lễ Vu Lan PL.2562

IMAGE
Ngày 25/8/2018 ( 15/7 ÂL), BHT Long Quang (Tuy Phong) phát 120 phần quà cho đoàn sinh 

GĐPT Huyện Tuy Phong và Bắc Bình kính viếng giác linh cố TT Thích Quảng Cung

IMAGE
Đoàn GĐPT thuộc H. Bắc Bình và H. Tuy Phong gồm các Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thiếu đã  đến thắp hương kính...

Các đơn vị GĐPT tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản-PL.2562

IMAGE
Đón mừng Đại lễ Đản sanh PL.2562, các đơn vị GĐPT thuộc tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ.

Hội đồng Quản trị Huynh trưởng thuộc Phân ban GĐPT Tỉnh đến thăm và làm việc tại Huyện Phú Quý.

IMAGE
Đoàn Huynh trưởng của HĐQT HTr Phân ban GĐPT Tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Huyện Phú Quý vào ngày 12/05/2018.

Chùa An Lạc, Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận phát quà từ thiện.

IMAGE
Sư cô Thích Nữ Diệu Nguyên làm trưởng đoàn, đã mang đến cho bà con Phật tử tại địa phương 200 phần quà bao gồm :...

BHD Phân ban tổ chức cuộc họp quý 2/2018

IMAGE
Sáng 14/4/2018, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức cuộc hôp Phân ban mở rộng. Về tham...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.