BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức Khai khóa tu học bậc Kiên-Trì-Định năm 2018

Created on Monday, 27 August 2018 14:19

BHD PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC KHAI KHÓA

TU HỌC BẬC KIÊN-TRÌ-ĐỊNH NĂM 2018

Được sự chấp thuận của BTS PG Tỉnh Bình Thuận, sáng 26/8/2018, tại chùa Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận đã khai khóa tu học 3 bậc Kiên, Trì và Định năm 2018 cho hơn 150 Đoàn sinh GĐPT thuộc tỉnh.

Quang lâm chứng minh vả tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Nguyên Sắc- Trưởng BHD Phật Tử tỉnh, ĐĐ. Thích Nguyên Tấn- Chánh Thư ký BTS PG TP. Phan Thiết, Cư sĩ Tâm Quang- Giáo thọ GĐPT tỉnh.

Thay mặt BĐH khóa học, HTr cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng – Phó TB BHD Phân ban GĐPT tỉnh tuyên đọc khai mạc và thông qua quyết định thành lập BHĐ, danh sách giảng viên khóa học.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Nguyên Sắc ban đạo từ khuyến tấn toàn thể học viên tinh tấn tu học,  góp phần thực hiện mục đích và xứng đáng là lớp Huynh trưởng kế thừa sự nghiệp chung của tổ chức.

Sau buổi lễ, học viên các bậc học ổn định tổ chức và đã bước vào bài học đầu tiên theo chương trình được qui định của Phân ban GĐPT TƯ.

Theo kế hoạch học tập, ĐS Học viên bậc Kiên sẽ tiếp tục về địa phương học tập và học viên bậc Trì (chương trình 2 năm) -Định (chương trình 3 năm) sẽ tập trung học tập tại TP. Phan Thiết.

quang cảnh chung

ĐĐ. Thích Nguyên Sắc -Trưởng BHD Phật tử tỉnh ban đạo từ

Học viên bậc kiên học tập

Tiết học đầu của Hv bậc Định


Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức Thi kết khóa bậc Trì 2018

IMAGE
Sáng 07/6/2020, tại chánh điện chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết,Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Trì năm...

Thường Trực Phân ban tổ chức họp định kỳ đầu năm 2020

IMAGE
Ngày 25/02/2020, tại văn phòng Phân ban GĐPT tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), Ban Thường trực tổ chức phiên họp...

BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019.

IMAGE
Sáng 08/12/2019 tại chùa Bửu Lâm H. Hàm Thuận Bắc, BĐH GĐPT Huyện Hàm Thuận Bắc (HTB) tổ chức Hội nghị tổng kết...

BHD PHÂN BAN GĐPT TỈNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG

IMAGE
Sáng 05/10/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức phiên họp mở rộng với...

GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức thi kết khóa Bậc Trì VII

IMAGE
Ngày 15/9/2019, theo đề nghị của UV Nghiên huấn,  Thường trực Phân ban GĐPT tỉnh đã cho phép tổ chức thi kết khóa...

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức thi kết khóa bậc Kiên 2018 và khai khóa bậc Trì-Định năm thứ II- 2019

IMAGE
Sáng 01/9/2019, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi kết khóa bậc...

BHD Phân ban tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

IMAGE
Sáng 29/6/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019- giữa...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.