Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Created on Saturday, 23 June 2018 10:10

 

Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 23/6/2018, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, Phân ban GĐPT Tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Quang lâm chứng minh có ĐĐ Thích Nguyên Sắc, UV BTSPG Tỉnh- Trưởng BHD Phật tử tỉnh. Hội nghị đón nhận sự hiện diện của các anh chị Huynh trưởng lão thành và đại diện GĐPT huyện thị TP (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Lagi) cùng các thành viên Phân ban, Ban Huynh trưởng các đơn vị thuộc tỉnh.

Qua báo cáo của văn phòng Phân ban, Hội nghị đã thống nhất một số vấn đề trọng tâm được thực hiện từ Phân ban đến cơ sở đơn vị thuộc tỉnh về các mặt công tác Phật sự như tham gia các yêu cầu do BTS PG Tỉnh, địa phương đề ra, tham gia Quỹ tương tế, Quỹ Phân ban, Từ thiện xã hội, tu học huấn luyện, Hoạt động thanh niên, cơ cấu thay thế nhân sự đáp ứng tình hình thực tế, mảng thông tin truyền thông, … song song giữ vững nề nếp sinh hoạt, tăng trưởng đơn vị. Bên cạnh những thành quả vẫn còn những vấn đề tồn đọng cần quan tâm tháo gở như chỉnh đốn đơn vị, giải quyết trường hợp một số đơn vị đã ngưng sinh hoạt, công tác báo cáo, đẩy mạnh vai trò chức năng của Huynh trưởng nói chung của UV đại diện GĐPT Huyện Thị TP nói riêng, trường hợp xét xếp cấp- thọ cấp.

Tại Hội nghị, các Huynh trưởng dự hợp được nghe báo cáo cụ thể về hoạt động của Quỹ Tương tế, tình hình sinh hoạt của đoàn Huynh trưởng các cấp.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh chỉ đạo hội nghị, trả lời tại chỗ những kiến nghị, trao đổi của Huynh trưởng dự họp.  Huynh trưởng Thục Thời Đỗ Nhữ khẳng định các quan điểm trên cơ sở Nội quy qui định chung của tổ chức GĐPTVN đồng thời nêu các biện pháp giải quyết cụ thể mốc thời gian đối với các trường hợp đơn vị cơ sở đang ngưng sinh hoạt và yêu cầu UV Nội vụ, UV Tổ Kiểm phát huy hết khả năng nắm bắt  trong công tác tổ chức nhằm  duy trì và phát triển tổ chức trong tỉnh.

Trong đạo từ, ĐĐ Thích Nguyên Sắc- Trưởng BHD PT tỉnh ân cần nhắc nhở tập thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT thuộc tỉnh vững tin và sống trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, san sẻ kinh nghiệm cũng như phát huy tinh thần áo Lam luôn quan tâm đến đội ngũ kế thừa.

Sau Hội nghị, các Huynh trưởng về dự cũng đã ngồi lại thảo luận, trao đổi, lên kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động của Trại Huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển XI được tổ chức tại Huyện Tánh Linh trong thời gian 06-8/7/2018.

UV Truyền thông.

HTr cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ -Trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh chỉ đạo Hội nghị

HTr cấp Tấn Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng- Phó trưởng PB GĐPT tỉnh xác định nhiệm vụ

HTr cấp Tấn Quảng Cường Nguyễn Văn Bá- UV Nội vụ báo cáo công tác

Huynh trưởng phát biểu ý kiến

HTr. Thục Thời Đỗ Nhữ phát biểu thông qua ý kiến tập thể

Tập thể biểu quyết

ĐĐ Thích Nguyên Sắc-Trưởng BHD Phật tử tỉnh ban đạo từ


BHD Phân ban tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

IMAGE
Sáng 29/6/2019, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, Phân ban GĐPT tỉnh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019- giữa...

BHD Phân ban GĐPT tỉnh mở Khóa Tập huấn Hành chánh

IMAGE
  Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, trong 2 ngày 15-16/6/2019, tại chùa Bửu Sơn TP. Phan Thiết, BHD Phân ban GĐPT...

BHD Phân ban tổ chức kỳ họp quý I-2019

IMAGE
Sáng ngày 06/4/2019, tại Văn phòng PB GĐPT Tỉnh (Chùa Linh Thắng, TP. Phan Thiết), BHD Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức kỳ họp...

BHD P.B GĐPT Tỉnh thăm viếng chúc Tết Kỷ Hợi 2019

IMAGE
Thực hiện theo kế hoạch đầu năm, ngày 07/2/2019 (mùng 3  tháng 01 năm Kỷ Hợi), Thường trực PB GĐPT đã tổ chức thăm...

BAN HƯỚNG DẪN P.B GĐPT Tỉnh trân trọng cám ơn

IMAGE
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN  PHẬT TỬ ĐOÀN SINH GĐPT KHÁNH MINH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH...

BHD Phân ban tổ chức phiên họp định kỳ quý III-2018

IMAGE
Sáng ngày 29/9/2018, BHD Phân ban GĐPT Tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động toàn tỉnh...

Các đơn vị chào mừng Đại lễ Vu Lan PL.2562

IMAGE
Ngày 25/8/2018 ( 15/7 ÂL), BHT Long Quang (Tuy Phong) phát 120 phần quà cho đoàn sinh 

Lời phật dạy

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.