Đoàn Bình Thuận tham gia Trại Lục Hòa 2017 tại TP Quảng Ngãi

Created on Wednesday, 26 July 2017 10:38

GĐPT BÌNH THUẬN THAM GIA TRẠI LỤC HÒA 2017

Theo thông báo từ BHD Phân ban GĐPT TW về việc tổ chức Trại họp bạn Liên ngành Thanh-Thiếu mang tên Lục Hòa 2017 tại Núi Thiên Ấn, TP. Quảng Ngãi từ ngày 20-23/7/2017. GĐPT Bình Thuận lên kế hoạch tham gia Trại, hình thành nhân sự Ban Điều hành do Htr cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng- trưởng ban, Htr cấp Tấn Quảng Hào Nguyễn Sĩ Hùng- phó ban.

Tham gia Trại lần này, Đoàn Bình Thuận có 214 người được chia làm 4 đoàn (Ngành Thiếu: 03, Ngành Thanh: 01), đi theo Đoàn có 23 Huynh trưởng dự thi năm thứ nhất bậc lực V.

Đoàn thuộc khu vực IV (Giới Hòa) cùng với 02 đoàn bạn : Phú Yên, Bình Định.

Đoàn đã tham gia hầu hết các trỏ chơi nhỏ, các cuộc thi đạt được kết quả tại khu vực và trò chơi lớn. Với nổ lực hết sức có thể, Đoàn Bình Thuận chỉ đạt được 3 giải nhì (Kỷ luật, Cắm hoa và Văn nghệ Khu vực).

Rất tiếc, Bình Thuận là một trong những địa phương có số lượng Đoàn sinh ngành Thanh khá đông đảo (Huyện Phú Quý, Huyện Tánh Linh- không một Trại sinh đăng ký) chưa tích cực tham gia Trại lần này.

Có thể nói, đây là cuộc Trại đầy khó khăn về mặt sinh hoạt (nước, vệ sinh) nhưng thử thách này phải và đã vượt qua. Tuy nhiên, so với nhiều Đoàn bạn, đánh giá về mặt kỹ năng chuyên môn (HĐTN), Đoàn Bình Thuận cũng đã nhận ra những thiếu sót, hạn chế của địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo Đoàn sinh, Huynh trưởng.

 UV Truyền Thông

Lễ Phật tại Tòng Lâm Vạn Thiện trước giờ lên đường

Thầy Trưởng BHD Phật tử cùng Đoàn ghi ảnh lưu niệm

Cổng Trại chính

Tập họp nơi đất Trại (Khu vực IV: Giới Hòa)

Lễ Phật ngoài trời

Khai mạc Trại

Tham gia một trong những thi đua của Trại

Đạt giải trò chơi nhỏ tại khu vực

Đoàn Bình Thuận nhận giải của Ban tổ chức Trại

Đoàn Bình Thuận trước cổng trại khu vực

 


Hội Đồng Quản Trị Huynh trưởng triển khai công tác đầu năm 2018

IMAGE
Sáng 30/12/2017, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, Hội đồng Quản trị Huynh trưởng (HĐQTHT) NK 2017-2022 tổ chức phiên...

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Sắc Lam 2017 được tổ chức chấm giải

IMAGE
Sáng 23/11/2017, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, cuộc thi  Ảnh Nghệ thuật Sắc Lam 2017 được tổ chức chấm giải.

Họp Toàn phân ban - quý IV-2017

IMAGE
Ngày 21/10/2017, cuộc họp quý IV-2017 của toàn phân ban GĐPT tỉnh được tổ chức tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh. HTr. cấp Tấn...

Thường trực Phân ban họp định kỳ tháng 10-2017

IMAGE
  Qua báo cáo đánh giá chung của Chánh Thư ký, cuộc họp đã phân tích từng vấn đề đã và đang thực hiện đồng...

Hội đồng Huynh trưởng nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên đầu tiên

IMAGE
Ngày 16/9/2017 vừa qua, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, Hội đồng Huynh trưởng GĐPT Tỉnh NK 2017-2022  (gồm 9 thành viên) tổ...

Phân ban triển khai học tập năm thứ 2-Bậc Lực V

IMAGE
Sáng ngày 09/9/2017, Phân ban GĐPT Tỉnh triển khai tu học bậc Lực V - năm thứ 2

Hội Khuyến học GĐPT Long Quang H.Tuy Phong tặng phương tiện học tập cho Đoàn sinh

IMAGE
    Nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần giáo dục các Đoàn sinh trở thành con ngoan – trò giỏi, ngày 09/7 /2017 vừa qua hội...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.