Danh sách Huynh trưởng được xét xếp cấp năm 2016

Created on Saturday, 17 December 2016 12:40

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

ĐƯỢC XÉT XẾP CẤP TẬP NĂM 2016

Theo Quyết định Số : 114/QĐ/GĐPT/BT            Phan Thiết, ngày 02 tháng 12 năm 2016

1- Lê NgọcHồngThiện Tấn -ns:1962- GĐPT Thiện Duyên H.Bắc Bình

2- Nguyễn Thị Công Đức Bình- -ns:1943-GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

3-  Lê Thị MậnQuảng Mai -ns:1959- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

4- Trần Thị Hương Định Ngọc -ns: 1947- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

5- Nguyễn Thị Soạn Quảng Thiết -ns: 1958- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

6- Võ Thị Anh Thư Quảng Thái- ns: 197-0 GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

7- Hà Thị HồngQuảng Ân- ns: 1955- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

8- Nguyễn Thị LòngNhư Ngọc- ns: 1938- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

9-  Huỳnh Thị Lưỡng Phú Ngọc -ns: 1937- GĐPT Thiện Duyên H. Bắc Bình

10- Nguyễn Quốc Thống Minh Ánh- ns: 1979- GĐPT Quảng Đức H. Tánh Linh

11- Nguyễn Ngọc Công Thiện Nhu -ns:1991- GĐPT Ngọc Thiện H. Hàm Thuận Bắc

12- Nguyễn Văn Thành Thiện Hân- ns: 1994- GĐPT Ngọc Thiện H. Hàm Thuận Bắc

13- Nguyễn Mạnh TuấnThiện Tuấn -ns: 1991- GĐPT Ngọc Thiện H. Hàm Thuận Bắc

14- Nguyễn Văn MinhThiện Cát- ns: 1991- GĐPT Ngọc Thiện H. Hàm Thuận Bắc

15- Lương Thị Ngọc Minh Thánh Mẫn -ns: 1970- GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc

16- Phan Thị Thệ Thánh Nguyện- ns: 1961- GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc

17- Lê Thị NhẫnThánh Hòa- ns: 1963- GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc

18- Lê Thị SáuThánh Lục -ns: 1966- GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc

19- Nguyễn Thị ĐượcThánh Đa- ns: 1955- GĐPT Vĩnh Thạnh H. Hàm Thuận Bắc

20- Nguyễn Văn Thanh Thiện Ninh- ns: 1978- GĐPT Ngọc Tuyền H. Hàm Thuận Bắc

21- Phan Trọng Hiền Thiện Cang- ns: 1981 - GĐPT Ngọc Tuyền H. Hàm Thuận Bắc

22- Đặng Ngọc Thắng Nhật Chiến – ns: 1993 - GĐPT Liên Hoa H. Hàm Thuận Bắc

23- Nguyễn Thị Nhơn Nguyên Lệ - ns: 1955- GĐPT Liên Hoa H. Hàm Thuận Bắc

24- Trần Thị Hồng Thánh Hà – ns: 1956 - GĐPT Long Sơn H. Hàm Thuận Bắc

25- Nguyễn Thị TríGiác Tường – ns: 1964- GĐPT Long Sơn H. Hàm Thuận Bắc

26- Nguyễn Hồng Luân Đồng Trụ - ns: 1988- GĐPT Phước Điền H. Hàm Thuận Bắc

27- Đặng Thị HậuNgọc Tấn – ns: 1991- GĐPT Phước Điền H. Hàm Thuận Bắc

28- Nguyễn Thành Trí Nguyên Thắng- ns: 1983- GĐPT Thiện An H. Hàm Thuận Bắc

29- Nguyễn Thị Bích Thủy Nguyên Biển – ns: 1991 - GĐPT Thiện Tâm H. Tuy Phong

30- Nguyễn Thị Thùy TiênNhuận Sinh- ns: 1994- GĐPT Thiện Tâm H. Tuy Phong

31- Ngô Thị Ngọc Nga Quảng My- ns: 1964- GĐPT Thiện Tâm H. Tuy Phong

32- Nguyễn Thị ThắngChúc Thoại Lợi- ns: 1956 - GĐPT Thiện Hương H. Tuy Phong

33- Nguyễn Duy KhánhBổn Thành –ns: 1991- GĐPT Thiện Hương H. Tuy Phong

34- Trần Thị Tuyết TrinhNguyên Hạnh- ns: 1984 – GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

35- Phạm Thị Xuân Thảo Nguyên Minh- ns: 1981 – GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

36- Trần Thị ĐỉnhQuảng Thịnh- ns: 1981 – GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

37- Huỳnh Ngọc Tuấn Quảng Vũ- ns: 1984 – GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

38- Nguyễn Thị Hạnh Quảng Trang- ns: 1970 – GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

39- Lê Văn Hùng Quảng Cường-ns: 1981 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

40- Nguyễn Thị Hiệp Nguyên Hòa- ns: 1962 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

41- Võ Thị Hiếu Quảng Hạnh- ns: 1973 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

42- Mai Thị Kim Cúc Quảng Kim- ns: 1984 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

43- Lê Thanh TríTâm Tuệ- ns: 1975 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

44- Nguyễn Thị Lan Nguyên Hương- ns: 1964 - GĐPT Long Quang H. Tuy Phong

45- Phạm Thị Linh Ngọc Đào –ns: 1977 – GĐPT Quan Âm Tx Lagi

46- Lương Minh Dược Quảng Thượng- ns: 1994- GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

47- Nguyễn Lý Nhựt T – ns: 1995 - GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

48- Nguyễn Văn Mạnh Nhựt Dũng- ns: 1995- GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

49- Đường An Tiến Nhựt Hiếu- ns: 1995- GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

50- Trần Văn Lộc Bổn Phước – ns: 1995 - GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

51- Trương Phúc Hậu Nhựt Phước- ns: 1995- GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

52- Lê Hoàng Nhật ThyLệ Hiền –ns: 1995 -  GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

53- Nguyễn Huỳnh Thanh Vy Lệ Diệu- ns: 1993 - GĐPT Thiện Quang Tp.Phan Thiết

54- Lưu Thị Mười Nhuận Hương- ns: 1964-  GĐPT Mỹ Quang H. Phú Quý

55- Đặng Thị Quyện Lệ Hương- ns: 1961 – GĐPT Thạnh Lâm H. Phú Quý

56- Nguyễn Tồn Nhựt Tồn-  ns: 1992- GĐPT Linh BỬu H. Phú Quý

Danh sách trên có 56 (năm mươi sáu) Huynh trưởng

 

DANH SÁCH HUYNH TRƯỞNG GĐPT TỈNH BÌNH THUẬN

ĐƯỢC XÉT XẾP CẤP TÍN NĂM 2016

Theo Quyết định Số 078/QĐ/HDPT/BT               Phan Thiết, ngày 02 tháng 12 năm 2016.

 

1- Lê Văn Tú Đồng Tuệ- ns: 1974 – GĐPT Khánh Tâm H. Tánh Linh

2- Lê Thị Phúc LậpTịnh Liên- ns: 1985- GĐPT Quảng Đức H. Tánh Linh

3- Nguyễn Thị Mỹ HiềnChúc Nhân- ns: 1985 – GĐPT Quảng Đức H. Tánh Linh

4- Nguyễn Văn Phương Nhuận Đông- ns: 1977- GĐPT Thạnh Lâm H. Phú Quý

5- Nguyễn Tam Đồng Vạn- ns: 1968- GĐPT Thạnh Lâm H. Phú Quý

6- Châu Công Thức Nhuận Tĩnh- ns: 1977- GĐPT Thạnh Lâm H. Phú Quý

7- Nguyễn Kim Hùng Đồng Như- ns: 1956- GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

8- Nguyễn Trọng Nguyên Thục Tài- ns: 1980-  GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

9- Nguyễn Thị Thu SươngThục Mai - ns: 1975 - GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

10- Nguyễn Thị Kim Cương Thục Kính - ns: 1968 - GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

11- Nguyễn Thị Lợi Thục Lạc- ns: 1969 - GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

12- Trần Thị Mỹ Lan Diệu An- ns: 1960 - GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

13- Nguyễn Thị Phiêu Bổn Phước- ns: 1962 - GĐPT Liên Hoa H. Phú Quý

14- Nguyễn Văn Điệp Hồng Viên– ns: 1979 - GĐPT Linh Quang H. Phú Quý

15- Phạm Thị Tấn Diệu Tài– ns: 1963- GĐPT Linh Quang H. Phú Quý

16- Võ Nhật Trình Bổn Tiết– ns: 1982- GĐPT Linh Quang H. Phú Quý

17- Mai Thị ĐảoBổn Hiếu- ns: 1973- GĐPT Linh Quang H. Phú Quý

18- Võ Văn Phỉn Quảng Trí– ns: 1961– GĐPT Linh Bửu H.Phú Quý

19- Huỳnh Văn Xiểu Nhựt Năng– ns: 1957 -  GĐPT Linh Bửu H.Phú Quý

20- Nguyễn Văn Hiếu Nguyên Hạnh– ns: 1987– GĐPT Thiện Hạnh Tp.Phan Thiết

21- Nguyễn thị Minh Hằng Đồng Nga- ns: 1963– GĐPT Thiện Hạnh Tp.Phan Thiết

22- Đỗ Thanh Hùng Quảng Lực– ns: 1957- GĐPT Mỹ Quang H. Phú Quý

23- Đoàn Thị Thiêm Nhuận Duyên– ns: 1979- GĐPT Mỹ Quang H. Phú Quý

24- Huỳnh Thị Khẫm Nhuận Định– ns: 1988- GĐPT Mỹ Quang H. Phú Quý

25- Tạ ĐôngNhuận Phương– ns: 1979 -  GĐPT Mỹ Quang H. Phú Quý

                  Danh sách trên có 25 (hai mươi lăm) Huynh trưởng

 

 


Hội đồng Quản trị Huynh trưởng thuộc Phân ban GĐPT Tỉnh đến thăm và làm việc tại Huyện Phú Quý.

IMAGE
Đoàn Huynh trưởng của HĐQT HTr Phân ban GĐPT Tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Huyện Phú Quý vào ngày 12/05/2018.

Chùa An Lạc, Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận phát quà từ thiện.

IMAGE
Sư cô Thích Nữ Diệu Nguyên làm trưởng đoàn, đã mang đến cho bà con Phật tử tại địa phương 200 phần quà bao gồm :...

BHD Phân ban tổ chức cuộc họp quý 2/2018

IMAGE
Sáng 14/4/2018, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, BHD Phân ban GĐPT Bình Thuận tổ chức cuộc hôp Phân ban mở rộng. Về tham...

Phân ban tổ chức cuộc họp xây dựng đội ngũ HLV chuyên năng.

IMAGE
Sáng 31/3/2018, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, cuộc họp triển khai công tác hình thành đội ngũ Huấn luyện viên kỹ năng...

GĐPT Chơn Tín- Huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Lễ ra mắt đơn vị

IMAGE
Sáng ngày 04/3/2018 (17/01 Mậu Tuất), tại chùa Pháp Quang Huyện Hàm Thuận Nam, GĐPT Chơn Tín long trọng tổ chức Lễ ra mắt...

GĐPT Huyện Tánh Linh tổ chức họp mặt đầu năm

IMAGE
Ngày 25/02/2018 (nhằm ngày 10/01 Mậu Tuất), tại đoàn quán GĐPT Linh Sơn-Chùa Linh Sơn, huyện Tánh Linh tổ chức họp mặt...

Họp toàn Phân ban GĐPT cuối năm 2017

IMAGE
  Sáng ngày 05/02/2018, tại Văn phòng Phân ban GĐPT Tỉnh, Thường trực tổ chức cuộc họp toàn Phân ban cuối năm.

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"
Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.