Chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Tỉnh Bình Thuận lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội VII PG Bình Thuận họp phiên trù bị

Lúc 14g30 ngày 07/11/2012 tại chùa Phật Ân, TP Phan Thiết, Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VII đã chính thức khai mạc. Hòa Thượng Thích Chơn Thành – Trưởng ban tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012-2017 chủ toạ buổi họp trù bị theo lịch trình đề ra của Đại hội .

            Về dự Đại hội có sự chứng minh của Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự TW-GHPGVN và Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo Bình Thuận. Đại diện các cấp chính quyền Đoàn thể Tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết cùng một số thành viên Cư sĩ Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh cũng tham dự  tại Đại hội.

            Thượng tọa Thích Minh Nhật, trình bày nhân sự Phật giáo Bình Thuận nhiệm kỳ VII (2012-2017) được toàn thể Đại biểu nhất trí tán thành, thành phần nhân sự theo định hướng trẻ hóa hàng ngũ trong Ban Trị sự mới với trọng trách vì sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam, Xã hội Chủ nghĩa theo đúng phương châm của Giáo hội đề ra.

         Đại hội lần này  sẽ được tiến hành trong 2 ngày (07,08/11/2012)

                                                               

                                                                           ( Tin: KNH)

 

Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT cung nghinh chư Tôn Đức và đón chào Đại biểu

 NGÀY THỨ HAI ĐẠI HỘI (08/11/2012)

Đại hội tổ chức với 285 Tăng Ni Đại biểu chính thức cùng nhiều đại biểu dự thính. Chư Tôn Đức Đại diện GHPGVN, Ban Đại diện các tỉnh thành bạn đã hoan hỉ quang lâm theo lời thỉnh mời của Ban tổ chức Đại Hội.

Đại hội đã lắng nghe các tham luận phản ánh hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua và kiến nghị cũng như  phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội làm việc liên tục trong tinh thần khẩn trương và thống nhất bầu nhân sự của nhiệm kỳ mới (2012-2017), đồng thời trao Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân và tập thể đã có nhiều công lao đóng góp cho Phật sự tỉnh nhà (BGH Trường TCPH Tỉnh Bình Thuận, Thị xã LaGi - 07 Tự viện, Huyện Tuy Phong -13 Tự viện, Huyện Bắc Bình- 04 Tự viện, Huyện Hàm Thuận Bắc- 06 Tự viện, Huyện Tánh Linh- 06 Tự viện, Huyện Đức Linh- 12 Tự viện, Huyện Phú Quý, 02Tự viện, TP Phan Thiết- 15 Tự viện) theo QĐ số 451/QĐ/BTS.BT ngày 11/8/2012.     

                                                                                (Tin: Thục Độ)

Gia Đình Phật tử Bình Thuận dâng hoa chào mừng Đại hội

Huynh trưởng Cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ- Trưởng Ban HD GĐPT Bình Thuận đọc tham luận trước Đại hội

Tân Ban Trị Sự PG Tỉnh nhiệm kỳ VII (2012-2017) ra mắt trước Đại Hội

Trao tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức                

Văn nghệ chào mừng Đại hội do Gia Đình Phật tử

Bình Thuận thực hiện 

altaservice.com.ua
hellboundbloggers.com

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.
"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.