BHD Phân Ban GĐPT tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2013

Sáng 11/01/2014, tại Đoàn quán GĐPT Bình Thuận (33B Trần Phú, Phan Thiết) BHD Phân Ban GĐPT Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2013.

ĐĐ Thích Nguyên Sắc- UV BHD Phật tử TW- Trưởng Ban HD Phật tử Bình Thuận và ĐĐ Thích Hạnh Giáo- Chánh Thư ký BHD Phật Tử Tỉnh đã quang lâm chứng minh. Hội nghị cũng đã vinh dự đón tiếp CS Tâm Quang-Giáo Thọ GĐPT Tỉnh, CS Như Ân Lê Ngọc Nghĩa- Trưởng Ban Bảo trợ GĐPT và đông đảo đại diện BĐD GĐPT các huyện thị trong tỉnh cũng như đại diện Ban Huynh trưởng GĐPT trong tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của HTr Trưởng BHD Phân Ban Thục Thời Đỗ Nhữ, Hội nghị đã lắng nghe và trao đổi kết quả báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014. Nhiều ý kiến phản ảnh từ cơ sở được các đại biểu đưa ra đều được Hội nghị phân tích và biểu quyết. Trong đó, nhiều trường hợp bức xúc trước mắt như đồng phục, lễ phục, thay đổi thành phần nhân sự, hiện tượng vi phạm nội quy Huynh trưởng, tổ chức các lớp học, duy trì nề nếp sinh hoạt của đơn vị, các khó khăn trong địa điểm sinh hoạt, hình thành đơn vị mới, xây dựng quỹ tương tế...cũng được Ban điều hành tổ chức hội nghị đem ra phân tích và giải quyết trên tinh thần lục hòa, xây dựng, đoàn kết.

ĐĐ Thích Hạnh Giáo hoan hỷ chào mừng tinh thần Hội nghị và cũng đã thẳng thắn đưa ra một số ý kiến trong vấn đề tổ chức, vai trò của Ban Huynh trưởng GĐPT để ngày một thêm vững mạnh.

Hội nghị kết thúc trong ngày.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bikIeqHCrQ0&feature=youtu.be

 

www.altris-it.com
archerit.blogspot.com

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.