HT. THÍCH THIỆN NHƠN THAY MẶT TRUNG...
 
 
LỄ KHAI MẠC TRẠI HỌP BẠN NGUYÊN HÙNG...
 
 
TRẠI HỌP BẠN NGUYÊN HÙNG LẦN THỨ I...
 
        
 

Thông tin: Trại Họp Bạn ngành Nam - Hội Thảo Huynh trưởng & Ngành Thanh 2016

IMAGE
Trại Họp Bạn ngành Nam và Hội thảo Huynh trưởng & Ngành Thanh GĐPT Tỉnh Bình Thuận chính thức triển khai vào tháng...

Phân ban GĐPT T.Ư chuẩn bị cho trại Van Hạnh 4

IMAGE
GNO - Ngày 30-5 vừa qua, Phân ban GĐPT T.Ư đã tổ chức phiên họp thường trực tại tỉnh Phú Yên để chuẩn bị cho trại...

BHD Phân Ban họp mở rộng

IMAGE
Sáng 30/4/2016, tại Đoàn quán GĐPT Tỉnh, cuộc họp mở rộng do BHD Phân ban tổ chức

BHD PHÂN BAN TỔ CHỨC THI KẾT KHÓA BẬC ĐỊNH NĂM THỨ 3 – 2016

IMAGE
Sáng 17/4/2016, tại Tòng Lâm Vạn Thiện TP.Phan Thiết, BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh tổ chức Tthi kết khóa bậc Định năm thứ...

Lời phật dạy

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Văn hóa Nghệ thuật

 
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây...
 
 
Càng đông càng vui- Bốn phương họp...
 
        
 

Liên Kết Web

TẬP TIN SỐ 19 - ĐÀN CHIM ĐÃ VỀ TRÊN CÀNH XƯA (Bảo Lễ)

IMAGE
 Đàn chim sẻ đã trở về, nghĩa là chúng không phải lũ hoang đàng phù phiếm. Chúng ca hát nhảy múa làm mẹ vui, vỗ về...

TẬP TIN SỐ 19 -XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐƠN VỊ GĐPT VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ ĐOÀN SINH NGÀNH OANH

IMAGE
Bài viết này chỉ là phần gợi ý, gói gọn trong phạm vi sinh hoạt của một đơn vị GĐPT với đối tượng là ngành...

TẬP TIN SỐ 19- Tổ chức trò chơi tập thể (Chúc Quả)

IMAGE
Hoạt động tập thể trong sinh hoạt vô cùng quan trọng. Hoạt động này giúp cho sinh hoạt đoàn có những ý nghĩa. Trong...

TẬP TIN SỐ 19 - VAI TRÒ ĐỜI SỐNG TRẠI ĐỐI VỚI TRẠI LỘC UYỂN (Nguyên Trừng)

IMAGE
Nếu chúng ta so sánh sức sống và khả năng sinh hoạt giữa trại Đội Chúng trưởng (ĐCT) và Lộc Uyển , chúng ta thấy...

TẬP TIN SỐ 19 - NGÀY HẠNH CỦA NGÀNH NỮ

IMAGE
            Tùy theo hoàn cảnh, khí hậu, thời tiết của địa phương, Ban Hướng dẫn Tỉnh, Thị chọn ngày Vía...

TẬP TIN SỐ 19 - CÂU HỎI TU HỌC KỲ NÀY

IMAGE
          Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là “giải đảo huyền” có nghĩa là?

TẬP TIN SỐ 19 - LỜI PHẬT DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

IMAGE
Bấy giờ, đã đến lúc đức Thế Tôn khoác y – bát lên đường vào thành khất thực, trên đường đi, đức Thế Tôn...
IMAGE

BỒ TÁT NGUYỆN - H.H The Dalai Lama XIV

Nếu lấy sự thành tựu giải thoát luân hồi làm thỏa mãn thì vẫn chưa thể gọi là đủ
IMAGE

TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI

Như toàn bộ Phật giáo, Kinh Hoa Nghiêm cũng đặt nền trên duyên khởi: “Tất cả các pháp nhân duyên sanh Thể tánh chẳng có cũng chẳng không...
IMAGE

Bốn Sự Thật Cao Quý (The Four Noble Truths - Barbara O'Brien)

Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế), đó chính là nền tảng của Đạo...
IMAGE

CHÁNH NGỮ TRONG PHẬT GIÁO

Vượt ra ngoài phạm vi pháp lý có lẽ tôn giáo nào cũng dạy con người phải nói lời chân thật, tránh dối trá. Những lời nói dịu dàng làm...
IMAGE

DUY THỨC LUẬN (Thích Thiện Siêu)

  Muôn sự muôn vật từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Muôn sự muôn vật là gì mà lại từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu?