Ngày 1 và 2-4-2017, tại hội trường...
 
 
HT. THÍCH THIỆN NHƠN THAY MẶT TRUNG...
 
 
LỄ KHAI MẠC TRẠI HỌP BẠN NGUYÊN HÙNG...
 
        
 

Thường trực Phân ban tổ chức phiên họp bất thường

IMAGE
Sáng 13/11/2021,  tại chùa Vạn Thiện- TP.Phan Thiết, văn phòng Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp bất thường nhằm...

Bình Thuận tham dự trực tuyến Lễ Khai mạc Trại Vạn Hạnh V-2021

IMAGE
14 giờ ngày 16/10/2021, tại hội trường Văn phòng GHPGVN Thừa Thiên Huế, Phân ban GĐPT Trung ương đã tổ chức Lễ Khai...

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng

IMAGE
Sáng ngày 08/5/2021, tại chùa Linh Thắng TP. Phan Thiết, BHD PB GĐPT tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng nhằm phổ biến các...

Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi kết khoá bậc Định V (2018-2021)

IMAGE
Sáng ngày 11/4/2021, tại hội trường Trường TCPH Tỉnh, BHD Phân ban tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Định V (2018-2021). Các...

Lời phật dạy

"Cạo bỏ râu tóc để trở thành vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ hai. Ðiều làm cho người ta ngu muội là ái dục"

- Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
- Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Nghèo nàn bố thí là khó. Giàu sang học đạo là khó.  Bỏ thân mạng quyết chết là khó. Thấy được kinh Phật là khó.Sanh vào thời có Phật là khó. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. Thấy tốt không cầu là khó.  Bị nhục không tức là khó.  Có thế lực không dựa là khó Gặp việc vô tâm là khó.

Văn hóa Nghệ thuật

 
Em ước gì mình làm chim bay, bay khắp...
 
 
Bộ tranh cuộc đời Đức Phật
 
 
Đường Lam - Anh em ta về - Kết dây...
 
 
Càng đông càng vui- Bốn phương họp...
 
        
 

Liên Kết Web

Tập tin Hương Lam số 38 - Hội thảo (Thục Độ-Nguyễn Bảo Lễ)

IMAGE
Hội nghị và Hội thảo là 2 hình thức sự kiện phổ biến trong các doanh nghiệp, đoàn thể và tổ chức nhà nước...

Tập tin Hương Lam số 38 - Tổ chức trại đoàn (Nguyễn Thành Công)

IMAGE
Trại là một nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt và giáo dục thanh thiếu niên. Giúp các em thỏa mãn óc phiêu lưu, khám...

Tập tin Hương Lam số 38 - Mục đích của cuộc sống là gì? (Thục Thời- Đỗ Nhữ)

IMAGE
Chúng ta thường xem những giá trị ấy là đích đến của cuộc đời. Tâm ta thường mong cầu những điều kiện tốt...

Tập tin Hương Lam số 38 - 2021

IMAGE
Mời quý ACE đón đọc Tập tin Hương Lam số 38 -2021 với nhiều nội dung thiết thực trong công tác Phật sự.  

Tập tin Hương Lam số 37- Phật là ai? (Thục Thời)

IMAGE
   Một câu hỏi được đặt ra, đã trải qua hơn 25 thế kỷ, cho đến nay vẫn là nguồn cảm hứng vô tận. Người ta...

Tập tin Hương Lam số 37- Thông báo : Các đơn vị tạm ngưng sinh hoạt

IMAGE
THÔNG BÁO  Số :  03 /2021/TB/GĐPT-BT;  ngày 07 tháng 4 năm 2021   V/v: Các đơn vị Gia Đình Phật Tử thuộc tỉnh tạm...

Tập tin Hương Lam số 37-Trang văn nghệ: Một chuyến đi về (Hồi ký Đỗ Nhữ)

IMAGE
Đời người có những điều làm ta luyến nhớ và rồi trở thành những kỷ niệm, nó cứ theo đuổi bám chặt ta, có khi...
IMAGE

NHẤT THỪA (Nguyễn Thế Đăng)

Ba thừa Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát đều nằm trong Một thừa, Một thừa ấy là Phật thừa. Một thừa Phật thừa ấy được biểu...
IMAGE

Ðại Cương Kinh Pháp Hoa (HT.Thích Thiện Siêu )

Trong kinh Pháp Hoa có một câu dạy rất đặc biệt, nêu lên mục đích ra đời của mười phương chư Phật, câu đó là «Các đức Phật chỉ vì...
IMAGE

Kinh VÔ THƯỢNG NIẾT BÀN giảng giải (Bát Nhã Tâm Kinh)

Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng Giọng đọc: Nguyên Hà
IMAGE

Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải Bát Nhã Tâm Kinh

Hòa thượng Thích Thanh Từ diễn giải chi tiết về Bát Nhã Tâm Kinh
IMAGE

Tam vô lậu học (Thích Từ Hòa & Thích Phước Lượng)

Tam vô lậu học là môn học thù thắng gồm có Giới-Ðịnh-Tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Ðức Phật.